Fysak har blitt en nettressurs

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet var på besøk på SLUS i høst. I etterkant av besøket har de laget en nettressurs på sine egne nettsider.

Søndre Land ungdomsskole har hatt tiltak på fysisk aktivitet (FYSAK) i skolen siden 2002. I 2008 fikk ungdomsskolen Helsedirektoratets aktivitetspris og Fysak skolen ble hedret som Norgesmestre i aktivitet. De har inspirert andre skoler gjennom hvordan de systematisk har satt fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden. Her er alle elever og ansatte involvert­ og alle er fysisk aktive hver dag.  De har et sosialt inkluderende aktivitetstilbud som fører til økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold. Aktivitetstilbudet er sosialt inkluderende og har som mål å få opp pulsen i aktivitetene og gi økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold.

Slik presenterer Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Søndre Land ungdomsskole etter høstens besøk.

Hvis du ønsker å lese mer om hva senteret skriver om skolen vår, besøk følgende adresse: http://mhfa.no/ressurser/sondre-land/

slus-fysak

Endring i skoleruta

Oppland fylkeskommune har gitt melding om at det dessverre er nødvendig å gjøre endringer i skoleruta for inneværende skoleår.

Fredag 26.mai, som opprinnelig var satt opp som fridag, er gjort om til skoledag. Som erstatning for 26.mai, er 21.desember satt opp som ny fridag. Siste skoledag før jul blir da 20.desember.

 

Halloween-inspirert meny

Tirsdag var det mulig å handle seg litt «skummel» mat i kantina. Arbeidslivsfag på 9. trinn hadde laget en hallowen inspirert meny.

l-20161025_112522