Veggball

Veggball er inspirert av den gamle leken «Helan og halan» og en øvelse i NRKs «Mesternes mester».

Utstyr:
Softballer og kjegler.
Vegger hvor elevene kan stå på hver sin side av veggen.


Gjennomføring:
Elevene deles i 6 lag. Elevene skal forsvare et område på 8-10 meter bak veggen. Dette området merkes med kjegler.

På SLUS har vi noen vegger utenfor SFO på Fryal, hvor vi kan spille 3 kamper samtidig med 6 lag.

Hvert lag står på hver sin side av veggen og skal konkurrere mot laget på den andre siden av veggen.

En på laget kaster ballen over på den andre siden, og det andre laget skal forsøke å ta imot ballen uten at den går i bakken.

Hvordan score poeng: 

  • Ballen går i bakken til motstanderen
  • Motstanderen kaster ballen utenfor det markerte området.
  • Motstanderen kaster i veggen, slik at den går tilbake til sin egen side.

Fem minutters kamper. Vinnerlaget beveger seg en bane opp. Taperlaget beveger seg en bane ned.


Mulighet for å forandre aktiviteten:
Flere baller på hver bane.

Ta ut en motstander når du leder med 3 poeng.

 

 

 

 

Bred aktivitet for praktisk læring

Mye aktivitet en helt vanlig torsdag for elevene på arbeidslivsfag. Restaurant og matfag har glede av praksisstudent Kim som har konditorbakgrunn. Godt over 100 pizzasnurrer var klare til lunsj. Sjelden har vi sett så lekre bakverk!

På verkstedet er elevene i gang med ulike prosjekter, noen fordyper seg i emner som ligger nær studieretningen de snart skal velge. Andre har en mer generell tilnærming.

Planlegging, produksjon og vurdering av løsninger står sentralt i alle oppgavene.

Godt hevet bakst er en kunst på kort tid

Effektiv produksjon

Design av brettspill for barn. Oppgave for elev som kanskje skal arbeide med omsorgsfag.

Lodde krever øving. Etter hvert skal det kobles kretskort.

 

Fjernstyrte biler gir mekke-utfordringer

 

Dreiebenken kan virke skummel i starten. Men det er veldig gøy når en blir trygg etter opplæring.

Minigolf for FYSAK

Stadig nye utfordringer på vippesagene.

Prosjekt utesofa, delvis ferdig.

Tråkkebåten krever masse analyse av en rekke problemstillinger.

 

 

Design av skje

9A og B har arbeidet med å designe skje i kunst og håndverk.

Elevene har utforsket tradisjonshåndverk og jobbet med å nyskape en form og flate som utvikler gjenstanden skje på et kreativt nivå. Dekorasjon er med på å gi gjenstanden et enda mer unikt og personlig preg. Beherske verktøy og materialer for å skape et godt produkt er den mest omfattende delen av prosessen. Elevene endte opp med mange spennende løsninger.

 

 Kolrosing er en gammel, enkel men effektfull dekorasjonsmåte

  

Gåtur

Gåtur er en av de beste FYSAK-aktivitetene vi har på SLUS. Her «treffer» vi ALLE med det viktigste ved FYSAK på SLUS: Fysisk aktivitet og litt økt puls.

Vi har tre ulike turmål i våre gåturer, og alle elever går tur minst en gang hver uke. Turene tar en FYSAK (30 minutter) hvis man går i normalt tempo.

Utstyr:

Ingenting.

Tur mot nord:

Elevene går nordover fra skolen  og bort til inngangen til kontoret på Skeidar. Der snur man og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Tur mot sør:

Elevene går sørover fra skolen  mot Fall. På toppen av Sliperilinna snur man og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Tur mot øst:

Elevene går østover fra skolen mot Hov syd. Ved Sørhågavegen snur elevene og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Fjordtur:

Vår flott beliggenhet ved Norges fjerde største innsjø, gjør at vi tar med oss elevene ned til Randsfjorden. Turen må kombineres med en aktivitet.

 

Mulighet for å forandre aktiviteten:

 

Legge inn ulike oppgaver underveis (telling av trafikkskilt, biler etc.)

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsning. Elevene skal i større grad oppleve mestring og beherske grunnleggende ferdigheter. Som et ledd i utviklingsarbeidet gjennomfører lærerne på SLUS for tiden læringsaksjoner. Vi besøker hverandre i undervisningstimer. Læringsaksjonene følger et bestemt mønster.

Beregne kostnad

Elevene «kjøper» bygningsdelene.

Nylig gjennomførte vi en læringsaksjon hvor vi fulgte en klasse som bygger bro. I tillegg til å utforske fysiske prinsipper, krever oppgaven at elevene tenker på forbruk av materialer og ikke minst krever oppgaven godt samarbeid. Lærer bruker metoder for veiledning aktivt til å stimulere elevenes utforskende arbeidsmetode.

 

I læringsaksjonen gikk tre lærere inn og observerte læringslederen ut i fra at vi på forhånd avtalte å fokusere på veiledning. Det er et dilemma å veilede framfor og vise eleven hvordan oppgaven best løses. Gruppene er motiverte til å finne en god løsning fordi beste bro skal kåres.

lærer veileder

Man skal forstå hverandres ide, være medskaper og løse et teknisk problem. Det er ikke fasit, lærer veileder.

Observasjonen viste at det var mange glimrende anledninger til å veilede i denne prosessen, elevene står ovenfor mange valg. Muntlige ferdigheter og evnen til å uttrykke et felles fagspråk når man kommuniserer blir viktig. Elevene øver også evnen til å ta veiledning, noe som i seg selv kan være utfordrende.

Etter observasjonen avsluttes læringsaksjonen med et møte der lærerne reflekterer videre og trekker noen konklusjoner som vi bringer til resten av kollegiet, en såkalt «LURT-liste». I denne læringsaksjonen beskrev vi flere gode grep man kan være bevisst når man underviser med en veilederrolle.

Gjennom drøfting av praksis forsterker lærerkollegiet gode metoder og inspirerer hverandre.

 

 

 

LURT-LISTE fra denne læringsaksjonen:

Veiledning kan bety at veileder «går opp veien et stykke» ved å modellere løsninger når elever står fast.

Åpne spørsmål gjør det tydelig at veileder er i en bestemt rolle og ikke går ut av rollen.

Veiledning er en god metode når læringsleder skal gjennomføre utforskende undervisning.

Kloke valg for gruppesammensetting  er viktig når gruppedynamikk er en del av opplegget.

Veiledning handler også om å hinte/formidle hvor elevene kan finne svar. NB når det er lagt inn et konkurransemoment, er det vanskeligere å la elevene hente kompetanse fra de andre gruppene.

Veiledning er også å stanse opp aktiviteten i klassen, løfte fram de gode eksemplene og jobbe med spørsmål som lar elevene begrunne valg som fører rett veg.

Titten på hjørnet

Arealet oppe i gangen på Søndre Land ungdomsskole innbyr til å leke «Titten på hjørnet». Aktiviteten fungerer godt vintertid, og brukes når temperaturen faller ned mot 15-20 minusgrader.

Leken tar utgangspunkt i den gamle leken «Titten på hjørnet», og kan gjerne lekes ute rundt f.eks en bygning.

Utstyr:

Ingenting.

Gjennomføring:

En av elevene starter med å ha ansvaret for å ta andre. De andre elevene går motsatt vei av den som «har» leken. Hvis man holder på et hjørne er man «fri», dvs at man ikke kan bli tatt.

Hvis man ikke holder på et hjørnet og blir sett av den som skal ta de andre, må man gå tilbake til start. Man kan bli fri igjen ved at av de andre deltakerne klarer å ta en hel runde uten å bli tatt.

Det er lurt å innføre en regel om hvor mange som kan stå på hvert hjørne, f.eks 4. Kommer nr. 5, så må den som kom først løpe videre til neste hjørne.

 

Mulighet for å forandre aktiviteten:

Man kan være 2 stykker som skal ta de andre.

Bytte av den som skal ta andre, når den klarer å ta en annen. Den som blir tatt, snur da retning og skal forsøke å gi «oppgaven» med å ta andre til noen annen.

Det er også mulig å legge inn forskjellig måter elevene kan ta seg rundt løype f,eks hinking, trillebår etc.

Skriving i alle fag

Opplæringsbok øver evnen til å planlegge og dokumentere eget arbeid med produksjonen. Viktig for elevene i tiende klasse som snart skal få sluttvurdering i faget.

FUGA-TANGO-FUEGO ved Søndre Land Ungdomsskole

Fredag 13.januar fikk elever og ansatte ved SLUS oppleve gnistrende spill lidenskap og ildfull dans. Danserene Sofia Saborido og Pablo Inza imponerte en fullsatt gymsal med sin tango.
Per Arne Glorvigen (bandeonist), Mari Birgitte Bølgen Halvorsen (fiolinist) og Steinar Haugerud (kontrabassist) imponerte med sitt spill.
Lena, Sander og Hedda imponerte med diktlesning både på spansk og norsk.

Vi takker for en flott avslutning på skoleuka i nydelig vintervær ute, og kjærlighet og lidenskap på dansegulvet.

Skøytebanen klar for bruk

Skøytebanen på Søndre Land ungdomsskole er klar for bruk. Banen har blitt sprøytet og snøen som kom fredag er måket bort. Banen er åpen for alle som har lyst å teste ut skøytene i helga og i ukene framover. Flomlyset skal slå seg på automatisk, slik at banen også kan brukes etter at det er mørkt. Alle muligheter for litt fysisk aktivitet, lek og moro på isen.

Fredag ble banen tatt i bruk av noen ivrige 8.klassinger.

Hva skal du bli når du blir stor?

«Det er nå tiendeklassingene skal bestemme seg hva de skal bli når de blir store?»

Oppland Arbeiderblad besøkte Søndre Land ungdomsskole før jul for å lage en artikkel om tiendeklassingens søkning til videregående skole.

Les saken i Oppland Arbeiderblad her.