Uteklasserom

Vi får i disse dager uvurderlig hjelp til å bygge PRAMMEN. Vårt nye uteklasserom. Det vil bli mange produksjonsoppgaver for elevene i arbeidslivsfag, med å fullføre bygningen. Som en fortsettelse vil vi utvikle nye småprosjekter i området. Brygge og oppgradering av strandområdet er også med i dette tiltaket.

Potetåker

Ved hjelp av gravemaskin har vi nå en åker for dyrking av poteter og andre spennende vekster.

Søndre Land Frivillig sentral har inngått et samarbeid med skolen om å stelle og drifte skolekjøkkenhagen.

I tillegg til åkeren, etablerte vi en bærhage forrige vår og snart bygger vi 10m2 drivhus.

Her blir det mange varierte arbeidsoppdrag for elevene.

Det blir også spennende å være med på å utvikle samarbeidet med frivillige

voksne. Handlingsbåren kunnskapsformidling omkring mat er vel noe av det mest grunnleggende

vi mennesker har bedrevet siden tidenes morgen.

Nye læreplaner i skolen skal løfte begreper som

BÆREKRAFT

LIVSMESTRING

MEDBORGESKAP

blant annet.

 

Fra visjon til virkelighet

PRAMMEN. Mønet spennes opp som en kjøl. Formen er inspirert av en pram, derav navnet.

 

PRAMMEN

Nå er byggearbeidene for vårt uteklasserom i full gang.

Her blir det rom for en hel skoleklasse. I tillegg arbeider vi med brygge og forbedringer i strandsonen. Anlegget har universell utforming.

Området ved Randsfjorden blir en spennende læringsarena i årene som kommer. Plassen kan brukes i mange faglige sammenhenger. Snart får vi nye læreplaner. Bærekraft, livsmestring og  medborgerskap er noen av elementene i forslaget som nå foreligger fra regjeringen.

Vi som bor langs Randsfjorden har et ansvar for å ta vare på denne store innsjøen. Som innbygger er vannflata til berikelse for rekreasjon. Tidligere var fjorden også viktig som næringsvei for fiske og transportåre.

Særlig for unge gutter ser vi at båtlivet er en levende hobby. «Bo-lyst» handler om å fremme kvalitetene i nærmiljøet. Guttene finner seg lettere en plass i lokalsamfunnet, mens jentene i større grad flytte ut for å studere og søke lykken i livet.

Vi får håpe det nye uteanlegget med PRAMMEN kan gi oss innfallsvinkel til undervisning som gir relevant, praktisk opplæring.

Sammenføying bærende tre-konstruksjon

Solid håndverk.

 

Skolerute 2017-18

Skoleruta for neste skoleår er nå klar.  Skolerute 2017-18

Hva skal du bli?

Uka før påske var niende trinn på yrkesmesse. Bransjene og de videregående skolene i regionen stilte med instruktører og utstyr for å gi en real smakebit på videregående utdanning og yrkeslivet.

Det var også hyggelig å møte tidligere elever fra SLUS i rollen som instruktører. De er gode rolleforbilder for ungdommene våre. Yrkesmessen hjalp noen til å bli tryggere på sitt valg om et års tid. Vi retter en stor takk til alle som bidrar på INFOTEAM Kallerud for å støtte elevene slik at de både er motivert, men også tar det beste valget for sin utdanning.

Mens elevene deltok på forelesninger eler utprøvende aktiviteter, var lærerne på trinnet på kurs og fikk oppdatert sin kunnskap om alle spennende valgmuligheter og alternativer som eksisterer. Videregående skole i dag er noe helt annet enn da foreldregenerasjonen fullførte sin utdanning. Vi oppfordrer foreldre til å orientere seg https://www.oppland.no/fagomrader/opplaring/opplaring-i-skole/

og særlig hvis det er spesielle behov eller ønsker som krever ekstra planlegging. Vi oppfatter det som skolene er flinke til å finne løsninger.