God sommer

Vi ønsker alle en god sommer!
1. skoledag etter ferien er 21.08

Valgfag for 8. og 9. trinn på Søndre Land Ungdomsskole

Valgfag for 8. og 9. trinn på Søndre Land Ungdomsskole
Presenterer
Elevbedriftsmesse!
I kantina på SLUS
Tirsdag 20. juni kl 11.00
Stands!
Salg av varer!
Kåring av beste bedrift, logo
og stand!

Sal og scenes Sommershow!
Se hva vi har jobbet med
over 8 valgfagdager
Tirsdag 20.juni
klokken 13.00
i gymsalen SLUS

Velkommen!

Nye fagplaner 2020

illustrasjon Arne O. Walbye

Utdanningsdirektoratet har satt ned et utvalg for å arbeide med å peke ut kjernen i det enkelte skolefag. Nye fagplaner skal ligge klare i 2019 for iverksettelse fra skolestart 2020. En viktig oppgave blir å «rydde i fagplaner» og drøfte verdiene som skal ligge til grunn for undervisningen.

I forkant av de nye læreplanene, vil vi også få en nye overordnet plan for skolen, høringsfristen gikk nettopp ut. Den vil sammen med Stortingsmelding 28 Fremtidens skole, vise veg i arbeidet. Utdanningsdirektoratet vil også støtte seg på erfaringer fra fagfeltet og andre aktører som har en posisjon inn i skolen.

Søndre Land ungdomsskole har etter hvert bygd opp en solid erfaring med arbeidslivsfag i skolen. Dette faget er mange steder ukjent, på landsbasis har 17 000 elever (10%) dette tilvalgsfaget. Arne O. Walbye skal sitte i utvalget som leverer sin innstilling til jul.

Ungdomsskolen vil derved få førstehånds innsikt i arbeidet som pågår, og sitter på første rad i fagfornyelsen.

 

 

PRAMMEN ÅPNET

Onsdag 7. juni åpnet vi uteklasserommet PRAMMEN. Vi takker samarbeidsparter for bidrag økonomisk og praktisk. Nå er det opp til oss å «sjøsette» prosjektet, fylle det med innhold.

Ordfører Terje Odden åpnet bygget, etterpå hadde vi en god samtale med gjestene våre der vi fortalte om hvordan vi legger vekt på fysisk og praktisk arbeid. Stortingspolitiker Stine Renate Håheim fikk med seg flere innspill fra SLUS, og vi håper visitten var like inspirerende for henne som det var for oss at hun som folkevalgt kommer på besøk til oss.

PRAMMEN rommer en skoleklasse slik at vi kan planlegge aktiviteter og gjennomføre selv om det skulle blir uvær. I tillegg har vi ryddet i området slik at det er godt utsyn. Bilveg helt fram sikrer universell utforming. Anlegget inneholder også brygge. To nye båter gjør det også lettere å ta i bruk fjorden.

PRAMMEN ligger i offentlig område, det er å håpe at området kan bli til et turmål for innbyggere i Hov og Fall på kveld og helg.

(alle foto Hanne Walbye)

SLUS til filmen

Søndre Land ungdomsskole er foregangsskole for FYSAK, og torsdag gjorde TANKEN BAK AS filmopptak og fotograferte til instruksjonsvideoer og akivitetskort som skal brukes av skoler over hele landet. Topp innsats av både elever og lærere hele dagen!