http://bessheim.no/turtips/

går turen til Jotunheimen for tiende trinn. Tre dager på tur skal vi dyrke fellesskapet siste skoleår. Gjennom fjellturer henter erfaringer vi ikke kan få i klasserommet. Geologi, økologi, kulturhistorie, friluftsliv, samhold og utfordringer vi løser underveis er stikkord. Bessheim er vår samarbeidspartner, og vi ser fram til et godt opphold i hyttene. For de som er nysgjerrige på stedet, kikk på lenken for å lære mer.

http://bessheim.no/turtips/

 

 

Høstens grøde

Skolekjøkkenhagen har klart seg fint takket «godt vær» og litt stell. Noen frivillige har bidratt med vanning.

Niendetrinn har prøvesmakt på avlingen og høstet squash erter, solbær, rips og månedsjordbær. Det blir mer å høste ut over av flere slag. Elevene på kjøkkengruppa fikk erfaring med å høste, renske og ta vare på sortene. Nå ser elevene at tid vi investerte i mai – juni, gir sin lønn.    (Foto Henrik Engebakken)

Velkommen til nytt skoleår!

Skolen starter opp igjen mandag 21. august kl.09.00.
Vi ønsker alle elever og foreldre vel møtt til et nytt skoleår.
Spesielt velkommen til nye 8.klassinger.
Skolen ønsker å utvikle seg videre . Det gjør vi best gjennom et godt samarbeid. Vi sier ja til læring, trivsel og aktivitet og et klart og tydelig nei til mobbing.
Fysak-profilen ønsker vi å utvikle videre, og vi blir vertskap for en stor konferanse 20.09 og 21.09.Det gleder vi oss til.