Til foreldre/foresatte i forbindelse med skoleåpning for 7.- 10.trinn

Regjeringen har åpnet for gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn, fra uke 20. Smittevernregler krever fortsatt en meters avstand og dette betyr at skolene vil måtte organisere seg noe ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme.

 

Organisering av uke 20 ved SLUS

Mandag: Planleggingsdag for lærerne

Tirsdag: 10.trinn + 9.trinn (skole), 8.trinn (hjemmeskole)

Onsdag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Torsdag: 10.trinn + 8.trinn (skole) 9.trinn (hjemmeskole)

Fredag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Opplegget for første uka blir evaluert senest torsdag, og opplegg for neste uke blir bestemt torsdag

 

 

Det er trygt for barn og unge å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig
  • være ekstra mye ute med elevene
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Elever som har symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen, dette gjelder også milde symptomer.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis en elev blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Eleven må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene skal vaske hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.

 

Lykke til og velkommen tilbake til skolen J

 

Informasjon på andre språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/