Skoleidrettsdag 22.09.20

Her er noen glimt fra skoleidrettsdagen 22.09.20

FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler.

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

«Hvor mye snørr er lov?»

1.»Vanlig», lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

 

2.Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.

 

3.Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

 

3.Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

 

4.Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.

 

5.Ved feber skal man alltid være hjemme.

 

 

Les mer på:

https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#naar-du-har-akutt-luftveisinfeksjon

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand.

Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Hold barnet hjemme 2-3 dager for å se an om det er rask bedring som ved en vanlig forkjølelse. Barn som raskt er i fin form igjen kan dra tilbake til skolen når man har sett an tilstanden et par dager. Det gjelder også om det fortsatt er litt snørr i nesen eller enkelte host.

 

Når bør barn testes for Covid19?

Dersom symptomene vedvarer, eller de voksne også blir syke, bør man kontakte helsevesenet for testing. De voksne skal testes først.