Årsplan

Et fag uten lærebok utfordrer på hva man som lærer skal legge inn i lokal læreplan.

Her er årsplanene i arbeidlivsfag for min gruppe. Det er også en gruppe til med mål for restaurant&matfag.
Vurdering er et bærende element i den lokale læreplanen for å formidle hva opplæringen går ut på.

Årsplaner for arbeidslivsfag