Dugnad

Sammen med tre kjernekarer fra Søndre Land Frivillighet arbeidet elever fra 10- trinn arbeidslivsfag med å sette opp drivhus uke 36. Arbeidet ble dessverre forsinket i vår på grunn av leveringsproblemer. Nå er vi i alle fall godt i rute med å være klare til neste vår!

Ut over høsten får vi nå god tid til å innrede drivhuset, kanskje kan vi få til et veksthuskurs og invitere frivillige som kan tenke oss å delta i driften

I uke 41 håper vi å ta opp poteter på tirsdag. Da håper vi å få med noen erfarne gjester som kan fortelle litt om potetopptaking, lagring og bruk av poteter.