Ett år

Ved slutten av vårterminen gjør man seg noen tanker nå som tiende har fått sluttvurdering, terminkarakterene settes, og jeg har vært ekstern sensor i lokal arbeidslivseksamen
Arbeidsoppdragene har fordelt seg innen bredden fra elektro, mekanikk, teknikk, trearbeid, noe design men også naturbruk med både park/anlegg og dessuten rådyrjakt. Det var viktig for meg å etablere bærhagen som en synlig milepel. Nå gror det godt i bærbusker og urtebed. Ved skolestart vil de nye elevene møte en skolegård der idrettsanleggene skinner -og det er en arena for andre slags talenter og interesser. Jeg mener det er å ta elevene på alvor! Læringsrommet bærhage vil bli et viktig undervisningsrom både for min gruppe og for gruppa som arbeider på kjøkkenet. Kanskje kan vi få til noe med den naturlige skolesekken eller landbruket etter hvert?
Vi byggemelder også uteanlegget nede ved fjorden og kommer i gang med en utvikling av nok en læringsarena der elevene skal bidra til å lage og drifte området. La oss håpe vi får til et samarbeid med videregående skole om de mer omfattende tømrerarbeidene.

Noen av årets oppgaver vil jeg ta med videre, kanskje justere, men vi må også tenke nytt. Kanskje skal vi sette mer garn til høsten igjen, hadde litt dårlig erfaring med det sist, vi kunne trengt en ok robåt.

Nå blir det stadig flere skoler som underviser arbeidslivsfag. Struktur og innhold er nok veldig ulikt lagt opp i de lokale læreplanene. Det har vært fint å etablere et faglig smarbeid på tvers av skole og kommune dette året. Rektorene i regionen understreker fagets betydning ved å prioritere å gjennomføre lokal eksamen. Det er flott. Som sensor åpner det seg noen utfordringer basert på fagets særpreg. Blant annet er det ikke noen lærebok, de lokale læreplanene favner bredt og vi vektlegger praktisk retta undervisning med handlingsbåren kunnskapsformidling og kunnskapsetablering. Hvilket format skal det være på lokal eksamen? Er vurderingsforskriften tilpasset fagets behov? Kan vi lære noe av lokale eksamener i VGO? Måler vi kompetanse i dette faget best gjennom en presentasjon og samtale, eller burde man heller kjøre observasjon av arbeidsoppdrag og en reflekterende samtale? Ingen vil vel ha en håndverker som er GOD til å snakke om at han arbeider, vi vil vel at hun kommer og GJØR en god jobb som hun evt kan forklare og begrunne?

Til deg som evt leser disse linjene og har sett på andre av mine blogginnlegg. Tjenesten på vår hjemmeside er ikke åpen for dialog, det er litt dumt fordi man kan like tilbakemelding, synspunkter og spørsmål. Jeg har tatt meg bryderiet med å dokumentere dette arbeidsåret fordi jeg ønsker å fremme faget og skape debatt om det. Har du innspill, ris eller ros, ikke nøl med å sende en epost til meg: ArneOlav.Walbye@slk.skole.no

Nå skal det beises, «hages» fikses og bygges i hus og hytte noen glade sommerdager, blir det tørke må jeg vel nedom skolen og vanne også, -sånn er det når man er så dum at man lager seg ekstraarbeid…
God sommer Arne W.

Om bildet: Modell av uteklasserommet som skal etableres ved Randsfjorden. Bygget har tittel «PRAMMEN» og blir en gapahuk på 14x4m inspirert av båtformen og tak lik kjølen på en pram. Bildet viser også viktig faglitteratur som kan anbefales.