Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet er godt i gang med fagfornyelsen for skolen. SLUS er aktivt inne i utviklingsarbeidet og vår lange erfaring med arbeidslivsfag vil være med å forme den nye læreplanen som kommer i 2019. Her kan du lese mer om utvalgets tanker om faget i denne delen av prosessen.

http://udirbloggen.no/tag/arbeidslivsfag/