Nye fagplaner 2020

illustrasjon Arne O. Walbye

Utdanningsdirektoratet har satt ned et utvalg for å arbeide med å peke ut kjernen i det enkelte skolefag. Nye fagplaner skal ligge klare i 2019 for iverksettelse fra skolestart 2020. En viktig oppgave blir å «rydde i fagplaner» og drøfte verdiene som skal ligge til grunn for undervisningen.

I forkant av de nye læreplanene, vil vi også få en nye overordnet plan for skolen, høringsfristen gikk nettopp ut. Den vil sammen med Stortingsmelding 28 Fremtidens skole, vise veg i arbeidet. Utdanningsdirektoratet vil også støtte seg på erfaringer fra fagfeltet og andre aktører som har en posisjon inn i skolen.

Søndre Land ungdomsskole har etter hvert bygd opp en solid erfaring med arbeidslivsfag i skolen. Dette faget er mange steder ukjent, på landsbasis har 17 000 elever (10%) dette tilvalgsfaget. Arne O. Walbye skal sitte i utvalget som leverer sin innstilling til jul.

Ungdomsskolen vil derved få førstehånds innsikt i arbeidet som pågår, og sitter på første rad i fagfornyelsen.