Smoothie på morgenkvisten

I forbindelse med studier blir man utfordret til så mangt. På mitt studie i mat og helse 2 har eksamen denne våren handlet om entreprenørskap, og mye av tiden min har de siste månedene gått til å planlegge og opprettet en bedrift. Elevene ved SLUS har nesten alle onsdager de siste månedene kunnet forsyne seg med gratis smoothie på morgenen. Tanken bak bedriften var å tilby en sunn og næringsrik smoothie i håp om at elevene ville stille godt rustet til å kunne motta læring. Antallet smoothier utdelt har nå stabilisert seg på rundt 120-130 hver onsdagsmorgen. Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten økonomisk støtte fra Fluberg helselag og Folkehelsekomiteen i kommunen, ei heller dersom ikke Rema 1000 Hov hadde latt meg forsyne meg av den «ikke salgbare frukten» deres hver mandag. Elevene i arbeidslivsfag, på niende trinn har i tillegg bidratt i stor grad med å skrelle, rense, dele, pakke og fryse frukten vi har fått.

 

Tusen takk til alle som har hjulpet meg, jeg hadde ikke kunnet gjennomføre det uten deres hjelp!

Anette Viermyr