Teknikk – helt grunnleggende

Vi lager en gammeldags ringeklokke. Grunnleggende erfaring med teknologi er ideen med denne oppgaven.

Materialkompetanse ved å arbeide med kobber og forme bjelle av mykt kobber, kaldsmi jern til fjærende hammer, bruke tinn til lodding, utnytte egenskapene til gummi, tre, ulike festemidler, vikle spole, koble ledninger og strømkilde. Her knytter vi realfag, muntlige ferdigheter til å snakke om nye og ukjente begrep som «brakett, vikling og spole» sammen. Forstå planskisse, kunne planlegge produksjon av deler og sette sammen, gjøre feilretting og justeringer er viktige prosesser underveis. Her er det ingen fasit for akkurat hvordan ringeklokka skal utformes, elevene har et «mulighetsrom» for hva som er «godt nok» produkt, så lenge det blir lyd til slutt. Forskning og erfaring viser at særlig gutter blir motivert av oppgaver der de får være med å påvirke utfallet. Det kalles «Hands on pedagogikk».

Oppgaven henter elementer fra videregående program som teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, elektrofag. Og ikke minst øver vi på å arbeide problembasert med materialer, teknikk og montering på nye og ganske komplekse måter.

Disse grunnleggende elektromagnetiske og mekaniske prinsippene kan ligge i bunn for videre arbeid med mer kompleks og digitalisert styringsteknologi på et senere stadium. Når eleven har produsert en slik ringeklokke bør det være temmelig klart for dem hvordan den fungerer. Ut fra dette kan de ta nye steg og trappetrinn i retning mer avansert teknologi.

Vi tar sikte på å fullføre ganske snart, kanskje vi kan legge ut video fra arbeidet. Noen elever har allerede rukket å teste at magneten er sterk nok til å trekke i hammeren, alt tyder på at vi vil lykkes med å lage lyd!