Ukulele og søppel- skur

Tiende har fått arbeide mye ut fra eget initiativ og ståsted.

Det er krevende å spre undervisningen ut over mange typer arbeidsoppgaver. Samtidig er det også lettere når eleven arbeider med  motivasjon og medbestemmelse ut fra interessefelt. Bak begge disse arbeidene står det masse erfaring, kommunikasjon, planlegging, egenvurdering og ikke minst stolthet av å prestere med kraft i egne hender.

Arbeidslivsfag er virkelig et fag som gjør alvor av å trekke inn arbeidsmål fra videregående opplæring for å gjøre elevene rustet til å møte krav i den videre utdanningen.

UKULELE: Presisjon, montasje, forstå en byggeanvisning, tilpasse, ta egne valg, fysikk, estetikk, materialkunnskap, håndverk. Dette produktet representerer mange, mange problemstillinger som kan tas opp i veiledning og håndledning. Som jeg sa til eleven da vi startet: Vi bruker PIPPIs motto: -Dette har jeg aldri gjort før, så det går sikkert bra! Og det gjorde det også.

Søppelskur

SØPPELSKUR: Eleven har i denne oppgaven fått vise det vi fint kaller «realkompetanse». Erfaring med snekring og tømring opparbeidet på fritiden i kombinasjon med veiledning og planlegging sammen med lærer gir et topp resultat hvor eleven får vise sitt håndlag og nøyaktighet. Mye kunne vært sagt om betydningen av at eleven har en slik arena for å vise mestring, det skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Uansett kan vi slå fast at produktet, samarbeidet og tilbakemeldingene under produksjon har styrket selvbildet og forberedt eleven til å møte kravene i videregående opplæring.