Ungskogpleie

Tre elever har fullført kurs i ungskogpleie. Kurset ble gjennomført med kyndig instruksjon av Bjørnar Sørbøen. Opplæringen har foregått i arbeidslivsfag. Elevene utfører rydding på skolens område nedenfor Fryal. Slik blir opplæringen til arbeidskraft og til verdiskaping, akkurat slik det foregår på yrkesfag.

Nå har gutta kursbevis og kompetanse som trengs i Søndre Land! Kanskje ser vi dem ute i skogen neste sommer i et arbeidslag? Oppfordringen sendes herved til skogeierne!

Søndre Land ungdomsskole setter pris på at Søndre Land kommuneskog sponset kurset, og at vi også har fått låne utstyr fra SØLVE. For opplæringen er det veldig viktig at elevene får møte fagfolk med ekte fortellinger, bruke skikkelig utstyr og ikke minst at de får lære praktisk og se resultat av eget arbeid.

Samarbeidet må være et godt eksempel på hvordan vi i Søndre Land klarer å utnytte ressursene på tvers. Dette har vi blitt utfordret på. Dette få vi til!

Se innlegg fra Sørbøen Skogservice AS