Oppføringer av Mette Engebakken

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand. Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er […]

Til foreldre/foresatte i forbindelse med skoleåpning for 7.- 10.trinn

Regjeringen har åpnet for gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn, fra uke 20. Smittevernregler krever fortsatt en meters avstand og dette betyr at skolene vil måtte organisere seg noe ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme.   Organisering av uke 20 ved SLUS Mandag: Planleggingsdag […]

Til elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere!

Takk for meg! 40 års arbeid i Søndre Land er over. Jeg vil takke for en flott reise sammen med bygdas praktfulle ungdommer, foreldre og ansatte knyttet til Søndre Land Ungdomsskole som har vært arbeidsplassen min de siste 18 årene. Det har vært givende å gå på jobb takket være et godt arbeidsmiljø, en super […]

Til elever og foreldre ved Søndre Land Ungdomsskole

Vi er med i en nasjonal dugnad for å forhindre at mennesker blir alvorlig syke. Takk for at dere bidrar til dette. Skolens personale jobber nå med planer for at alle skal ha noe å gjøre i dagene framover. Ukeplaner for alle trinn er lagt ut på skolens hjemmeside. Kontaktlærere har opprettet kontakt på diverse […]

Tiltak på skolen i forhold til koronaviruset

Følgende tiltak er i igangsatt ved skolen f.o.m. 12.03:  Gymsal, svømmehall og dusjanlegg stengt. Kun uteaktiviteter eller teoretisk kroppsøving Ingen matlaging på skolen. Elever må ha med matpakke. Drikke kan kjøpes Elever sitter en og en i klasserommet. Foreldremøter og fellessamlinger på trinn går ut. Henviser forøvrig til kommunenes hjemmeside for oppdatert informasjon. https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/informasjon-om-koronavirus/   […]