Oppføringer av Mette Engebakken

Informasjon til foreldre om skolehverdagen ved Slus

Etter att en av våre elever testet positivt på covid-19, har en 10.klasse og tre lærere blitt satt i karantene frem til og med fredag 11.desember. Disse elevene vil få hjemmeundervisning gjennom Teams. For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen, og et av disse er at de to […]

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere […]

Informasjon fra FAU

Etter samtale med FAU-leder, ble det avtalt at det ikke blir noe møte tirsdag 1.des. Dette begrunnes ut fra smittefaren som er nå, og det er derfor satt opp nytt møte 5.januar 2021. Møtet blir enten i Teams eller avholdes på vanlig møte, beskjed om dette gis i forkant. I og med at det ikke […]

Ungskogpleie

Tre elever har fullført kurs i ungskogpleie. Kurset ble gjennomført med kyndig instruksjon av Bjørnar Sørbøen. Opplæringen har foregått i arbeidslivsfag. Elevene utfører rydding på skolens område nedenfor Fryal. Slik blir opplæringen til arbeidskraft og til verdiskaping, akkurat slik det foregår på yrkesfag. Nå har gutta kursbevis og kompetanse som trengs i Søndre Land! Kanskje […]

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand. Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er […]