Ungskogpleie

Tre elever har fullført kurs i ungskogpleie. Kurset ble gjennomført med kyndig instruksjon av Bjørnar Sørbøen. Opplæringen har foregått i arbeidslivsfag. Elevene utfører rydding på skolens område nedenfor Fryal. Slik blir opplæringen til arbeidskraft og til verdiskaping, akkurat slik det foregår på yrkesfag.

Nå har gutta kursbevis og kompetanse som trengs i Søndre Land! Kanskje ser vi dem ute i skogen neste sommer i et arbeidslag? Oppfordringen sendes herved til skogeierne!

Søndre Land ungdomsskole setter pris på at Søndre Land kommuneskog sponset kurset, og at vi også har fått låne utstyr fra SØLVE. For opplæringen er det veldig viktig at elevene får møte fagfolk med ekte fortellinger, bruke skikkelig utstyr og ikke minst at de får lære praktisk og se resultat av eget arbeid.

Samarbeidet må være et godt eksempel på hvordan vi i Søndre Land klarer å utnytte ressursene på tvers. Dette har vi blitt utfordret på. Dette få vi til!

Se innlegg fra Sørbøen Skogservice AS 

 

Teknikk – helt grunnleggende

Vi lager en gammeldags ringeklokke. Grunnleggende erfaring med teknologi er ideen med denne oppgaven.

Materialkompetanse ved å arbeide med kobber og forme bjelle av mykt kobber, kaldsmi jern til fjærende hammer, bruke tinn til lodding, utnytte egenskapene til gummi, tre, ulike festemidler, vikle spole, koble ledninger og strømkilde. Her knytter vi realfag, muntlige ferdigheter til å snakke om nye og ukjente begrep som «brakett, vikling og spole» sammen. Forstå planskisse, kunne planlegge produksjon av deler og sette sammen, gjøre feilretting og justeringer er viktige prosesser underveis. Her er det ingen fasit for akkurat hvordan ringeklokka skal utformes, elevene har et «mulighetsrom» for hva som er «godt nok» produkt, så lenge det blir lyd til slutt. Forskning og erfaring viser at særlig gutter blir motivert av oppgaver der de får være med å påvirke utfallet. Det kalles «Hands on pedagogikk».

Oppgaven henter elementer fra videregående program som teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, elektrofag. Og ikke minst øver vi på å arbeide problembasert med materialer, teknikk og montering på nye og ganske komplekse måter.

Disse grunnleggende elektromagnetiske og mekaniske prinsippene kan ligge i bunn for videre arbeid med mer kompleks og digitalisert styringsteknologi på et senere stadium. Når eleven har produsert en slik ringeklokke bør det være temmelig klart for dem hvordan den fungerer. Ut fra dette kan de ta nye steg og trappetrinn i retning mer avansert teknologi.

Vi tar sikte på å fullføre ganske snart, kanskje vi kan legge ut video fra arbeidet. Noen elever har allerede rukket å teste at magneten er sterk nok til å trekke i hammeren, alt tyder på at vi vil lykkes med å lage lyd!

 

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet er godt i gang med fagfornyelsen for skolen. SLUS er aktivt inne i utviklingsarbeidet og vår lange erfaring med arbeidslivsfag vil være med å forme den nye læreplanen som kommer i 2019. Her kan du lese mer om utvalgets tanker om faget i denne delen av prosessen.

http://udirbloggen.no/tag/arbeidslivsfag/

 

Høst i skolekjøkkenhagen

Det er høst i skolekjøkkenhagen. I dag har arbeidslivsfag-elevene jobbet med å lage mat og konservere råvarer. Vi fikk laget saft av bærene som ble plukket i august.  30-40 porsjoner spinatsuppe ble solgt i kantina. Nepe  og rødbet er rensket til senere bruk, like så gresskar. Rognebærgele har også stått på programmet.

Fremdeles er det mye igjen i hagen. Forventningene er store til potethøstingen som vi satser på å gjøre unna 12. oktober sammen med Søndre Land Frivilligsentral.

 

    Foto: Arne O. Walbye   –   Bente Elvestuen

Dugnad

Sammen med tre kjernekarer fra Søndre Land Frivillighet arbeidet elever fra 10- trinn arbeidslivsfag med å sette opp drivhus uke 36. Arbeidet ble dessverre forsinket i vår på grunn av leveringsproblemer. Nå er vi i alle fall godt i rute med å være klare til neste vår!

Ut over høsten får vi nå god tid til å innrede drivhuset, kanskje kan vi få til et veksthuskurs og invitere frivillige som kan tenke oss å delta i driften

I uke 41 håper vi å ta opp poteter på tirsdag. Da håper vi å få med noen erfarne gjester som kan fortelle litt om potetopptaking, lagring og bruk av poteter.

      

Høstens grøde

Skolekjøkkenhagen har klart seg fint takket «godt vær» og litt stell. Noen frivillige har bidratt med vanning.

Niendetrinn har prøvesmakt på avlingen og høstet squash erter, solbær, rips og månedsjordbær. Det blir mer å høste ut over av flere slag. Elevene på kjøkkengruppa fikk erfaring med å høste, renske og ta vare på sortene. Nå ser elevene at tid vi investerte i mai – juni, gir sin lønn.    (Foto Henrik Engebakken)

Nye fagplaner 2020

illustrasjon Arne O. Walbye

Utdanningsdirektoratet har satt ned et utvalg for å arbeide med å peke ut kjernen i det enkelte skolefag. Nye fagplaner skal ligge klare i 2019 for iverksettelse fra skolestart 2020. En viktig oppgave blir å «rydde i fagplaner» og drøfte verdiene som skal ligge til grunn for undervisningen.

I forkant av de nye læreplanene, vil vi også få en nye overordnet plan for skolen, høringsfristen gikk nettopp ut. Den vil sammen med Stortingsmelding 28 Fremtidens skole, vise veg i arbeidet. Utdanningsdirektoratet vil også støtte seg på erfaringer fra fagfeltet og andre aktører som har en posisjon inn i skolen.

Søndre Land ungdomsskole har etter hvert bygd opp en solid erfaring med arbeidslivsfag i skolen. Dette faget er mange steder ukjent, på landsbasis har 17 000 elever (10%) dette tilvalgsfaget. Arne O. Walbye skal sitte i utvalget som leverer sin innstilling til jul.

Ungdomsskolen vil derved få førstehånds innsikt i arbeidet som pågår, og sitter på første rad i fagfornyelsen.

 

 

PRAMMEN ÅPNET

Onsdag 7. juni åpnet vi uteklasserommet PRAMMEN. Vi takker samarbeidsparter for bidrag økonomisk og praktisk. Nå er det opp til oss å «sjøsette» prosjektet, fylle det med innhold.

Ordfører Terje Odden åpnet bygget, etterpå hadde vi en god samtale med gjestene våre der vi fortalte om hvordan vi legger vekt på fysisk og praktisk arbeid. Stortingspolitiker Stine Renate Håheim fikk med seg flere innspill fra SLUS, og vi håper visitten var like inspirerende for henne som det var for oss at hun som folkevalgt kommer på besøk til oss.

PRAMMEN rommer en skoleklasse slik at vi kan planlegge aktiviteter og gjennomføre selv om det skulle blir uvær. I tillegg har vi ryddet i området slik at det er godt utsyn. Bilveg helt fram sikrer universell utforming. Anlegget inneholder også brygge. To nye båter gjør det også lettere å ta i bruk fjorden.

PRAMMEN ligger i offentlig område, det er å håpe at området kan bli til et turmål for innbyggere i Hov og Fall på kveld og helg.

(alle foto Hanne Walbye)

Eksamen

Da er det klart for eksamen for 17 elever i arbeidslivsfag. Vi kjører eksamen med praktisk innslag som følger opp fagets egenart.

Lykke til med forberedelser og vi gleder oss til å oppleve hva elevene klarer å prestere.

Smoothie på morgenkvisten

I forbindelse med studier blir man utfordret til så mangt. På mitt studie i mat og helse 2 har eksamen denne våren handlet om entreprenørskap, og mye av tiden min har de siste månedene gått til å planlegge og opprettet en bedrift. Elevene ved SLUS har nesten alle onsdager de siste månedene kunnet forsyne seg med gratis smoothie på morgenen. Tanken bak bedriften var å tilby en sunn og næringsrik smoothie i håp om at elevene ville stille godt rustet til å kunne motta læring. Antallet smoothier utdelt har nå stabilisert seg på rundt 120-130 hver onsdagsmorgen. Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten økonomisk støtte fra Fluberg helselag og Folkehelsekomiteen i kommunen, ei heller dersom ikke Rema 1000 Hov hadde latt meg forsyne meg av den «ikke salgbare frukten» deres hver mandag. Elevene i arbeidslivsfag, på niende trinn har i tillegg bidratt i stor grad med å skrelle, rense, dele, pakke og fryse frukten vi har fått.

 

Tusen takk til alle som har hjulpet meg, jeg hadde ikke kunnet gjennomføre det uten deres hjelp!

Anette Viermyr