Bred aktivitet for praktisk læring

Mye aktivitet en helt vanlig torsdag for elevene på arbeidslivsfag. Restaurant og matfag har glede av praksisstudent Kim som har konditorbakgrunn. Godt over 100 pizzasnurrer var klare til lunsj. Sjelden har vi sett så lekre bakverk!

På verkstedet er elevene i gang med ulike prosjekter, noen fordyper seg i emner som ligger nær studieretningen de snart skal velge. Andre har en mer generell tilnærming.

Planlegging, produksjon og vurdering av løsninger står sentralt i alle oppgavene.

Godt hevet bakst er en kunst på kort tid

Effektiv produksjon

Design av brettspill for barn. Oppgave for elev som kanskje skal arbeide med omsorgsfag.

Lodde krever øving. Etter hvert skal det kobles kretskort.

 

Fjernstyrte biler gir mekke-utfordringer

 

Dreiebenken kan virke skummel i starten. Men det er veldig gøy når en blir trygg etter opplæring.

Minigolf for FYSAK

Stadig nye utfordringer på vippesagene.

Prosjekt utesofa, delvis ferdig.

Tråkkebåten krever masse analyse av en rekke problemstillinger.

 

 

Skriving i alle fag

Opplæringsbok øver evnen til å planlegge og dokumentere eget arbeid med produksjonen. Viktig for elevene i tiende klasse som snart skal få sluttvurdering i faget.

Drivhus

Gjensidigestiftelsen har støttet et prosjekt hvor SLUS samarbeider med Frivillig Sentralen Søndre Land med 100 000 kr.

Nå bygger vi drivhus for å lage STUTTBØRIN MAT til skolekantina. Drivhuset vil gi oss mulighet til å dyrke både vår og høst. Slik blir det enda mer varierte oppgaver for elevene i arbeidslivsfag både med å dyrke, høste og utnytte råvarene. Vi ser for oss et samarbeid med frivillige som kan bidra med sin erfaring. På fint kan vi kalle dette tradisjonsbåren undervisning eller handlingsbåren undervisning. Altså lære av andres erfaring og lære ved å gjøre sammen. Holdninger til mat og økologi er viktige emner i vår tid, slik blir et eget drivhus grunnlag for faglige problemstillinger i mange sammenhenger.

Årsplan

Et fag uten lærebok utfordrer på hva man som lærer skal legge inn i lokal læreplan.

Her er årsplanene i arbeidlivsfag for min gruppe. Det er også en gruppe til med mål for restaurant&matfag.
Vurdering er et bærende element i den lokale læreplanen for å formidle hva opplæringen går ut på.

Årsplaner for arbeidslivsfag

 

Mye på gang

Mye variert arbeid på gang som gir oss anledning til å drive med produksjon, tjenester og snakke om arbeidsetikk.

Vedkløyving Rydde kratt Bygge lekeapparat Legge kompost Høste gulrot, purre, mynte, gressløk, oregano og  timian Lage gjerde lage port og grind Luke Utvide bringebærfelt Lete etter jordbær og blåbær Lage benk Mekke gressklipper lage minigolf Lage tråkkebåt Lage ride-hinder Lage dukkestue Lage pallesofa og pallebord Skjære motivbilde Skrive opplæringsbok Følge med på utbygging av uterom. Planlegge-utføre-egenvurdere Bruke begreper Integrere matte Hjelpe hverandre Vente på tur Finne ut selv  Håndtere verktøy Erfare materialenes egenskaper

Og da er ikke arbeidet fra Restaurant&matfag-gruppa nevnt en gang.

Skolekjøkkenhage

Ekte stuttkjørt mat fra skolekjøkkenhagen. I dag tok vi opp 1,2 kg purre som allerede har blitt til mat.

Skolekjøkkenhagen har levd et godt liv i den regnfulle sommeren. Gulrotavlingen fikk et kort liv etter skolestart. Nå har vi også laget myntedrikk, jordbær og blåbær modner fint. De andre bærslagene har ikke båret første året, men plantene ha vokst fint. Nå rydder vi opp og planlegger hvordan vi kan utvide produksjonen til nese år. Vi har store planer noe som er mulig fordi elevene er engasjerte i de ulike oppgavene som kommer fra hagedriften.

Ett år

Ved slutten av vårterminen gjør man seg noen tanker nå som tiende har fått sluttvurdering, terminkarakterene settes, og jeg har vært ekstern sensor i lokal arbeidslivseksamen
Arbeidsoppdragene har fordelt seg innen bredden fra elektro, mekanikk, teknikk, trearbeid, noe design men også naturbruk med både park/anlegg og dessuten rådyrjakt. Det var viktig for meg å etablere bærhagen som en synlig milepel. Nå gror det godt i bærbusker og urtebed. Ved skolestart vil de nye elevene møte en skolegård der idrettsanleggene skinner -og det er en arena for andre slags talenter og interesser. Jeg mener det er å ta elevene på alvor! Læringsrommet bærhage vil bli et viktig undervisningsrom både for min gruppe og for gruppa som arbeider på kjøkkenet. Kanskje kan vi få til noe med den naturlige skolesekken eller landbruket etter hvert?
Vi byggemelder også uteanlegget nede ved fjorden og kommer i gang med en utvikling av nok en læringsarena der elevene skal bidra til å lage og drifte området. La oss håpe vi får til et samarbeid med videregående skole om de mer omfattende tømrerarbeidene.

Noen av årets oppgaver vil jeg ta med videre, kanskje justere, men vi må også tenke nytt. Kanskje skal vi sette mer garn til høsten igjen, hadde litt dårlig erfaring med det sist, vi kunne trengt en ok robåt.

Nå blir det stadig flere skoler som underviser arbeidslivsfag. Struktur og innhold er nok veldig ulikt lagt opp i de lokale læreplanene. Det har vært fint å etablere et faglig smarbeid på tvers av skole og kommune dette året. Rektorene i regionen understreker fagets betydning ved å prioritere å gjennomføre lokal eksamen. Det er flott. Som sensor åpner det seg noen utfordringer basert på fagets særpreg. Blant annet er det ikke noen lærebok, de lokale læreplanene favner bredt og vi vektlegger praktisk retta undervisning med handlingsbåren kunnskapsformidling og kunnskapsetablering. Hvilket format skal det være på lokal eksamen? Er vurderingsforskriften tilpasset fagets behov? Kan vi lære noe av lokale eksamener i VGO? Måler vi kompetanse i dette faget best gjennom en presentasjon og samtale, eller burde man heller kjøre observasjon av arbeidsoppdrag og en reflekterende samtale? Ingen vil vel ha en håndverker som er GOD til å snakke om at han arbeider, vi vil vel at hun kommer og GJØR en god jobb som hun evt kan forklare og begrunne?

Til deg som evt leser disse linjene og har sett på andre av mine blogginnlegg. Tjenesten på vår hjemmeside er ikke åpen for dialog, det er litt dumt fordi man kan like tilbakemelding, synspunkter og spørsmål. Jeg har tatt meg bryderiet med å dokumentere dette arbeidsåret fordi jeg ønsker å fremme faget og skape debatt om det. Har du innspill, ris eller ros, ikke nøl med å sende en epost til meg: ArneOlav.Walbye@slk.skole.no

Nå skal det beises, «hages» fikses og bygges i hus og hytte noen glade sommerdager, blir det tørke må jeg vel nedom skolen og vanne også, -sånn er det når man er så dum at man lager seg ekstraarbeid…
God sommer Arne W.

Om bildet: Modell av uteklasserommet som skal etableres ved Randsfjorden. Bygget har tittel «PRAMMEN» og blir en gapahuk på 14x4m inspirert av båtformen og tak lik kjølen på en pram. Bildet viser også viktig faglitteratur som kan anbefales.

Ukulele og søppel- skur

Tiende har fått arbeide mye ut fra eget initiativ og ståsted.

Det er krevende å spre undervisningen ut over mange typer arbeidsoppgaver. Samtidig er det også lettere når eleven arbeider med  motivasjon og medbestemmelse ut fra interessefelt. Bak begge disse arbeidene står det masse erfaring, kommunikasjon, planlegging, egenvurdering og ikke minst stolthet av å prestere med kraft i egne hender.

Arbeidslivsfag er virkelig et fag som gjør alvor av å trekke inn arbeidsmål fra videregående opplæring for å gjøre elevene rustet til å møte krav i den videre utdanningen.

UKULELE: Presisjon, montasje, forstå en byggeanvisning, tilpasse, ta egne valg, fysikk, estetikk, materialkunnskap, håndverk. Dette produktet representerer mange, mange problemstillinger som kan tas opp i veiledning og håndledning. Som jeg sa til eleven da vi startet: Vi bruker PIPPIs motto: -Dette har jeg aldri gjort før, så det går sikkert bra! Og det gjorde det også.

Søppelskur

SØPPELSKUR: Eleven har i denne oppgaven fått vise det vi fint kaller «realkompetanse». Erfaring med snekring og tømring opparbeidet på fritiden i kombinasjon med veiledning og planlegging sammen med lærer gir et topp resultat hvor eleven får vise sitt håndlag og nøyaktighet. Mye kunne vært sagt om betydningen av at eleven har en slik arena for å vise mestring, det skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Uansett kan vi slå fast at produktet, samarbeidet og tilbakemeldingene under produksjon har styrket selvbildet og forberedt eleven til å møte kravene i videregående opplæring.