Orientering

Orientering er en fin aktivitet som kombinerer pulsøkning og trening i bruk av kart. Krever noe forberedelse ved at det må henges ut poster på forhånd.

Utstyr:
Kart over område
Poster, evt med tang
Postskjema
Blyanter

Gjennomføring:
Orientering krever noe forberedelse ved at det må henges ut poster på forhånd, samt utarbeides oppgaver som skal løses.

Løypa kan gås/ løpes som ei vanlig rundløype der alle postene er tegnet inn på samme kart. Alle alle postene besøkes før elevene kommer tilbake til lærer.

På postene skal elevene klippe (med O-tang) eller skrive opp kode eller svar på oppgave.

Det er lurt å la elevene begynne med ulike poster, for å unngå at elevene bare følger etter de første som starter.

Eventuelt kan elevene (individuelt eller parvis) få kart påtegnet én post av gangen. Når denne er funnet og det er klippet eller løst oppgave, går/løper de tilbake til lærer og får kart med ny post.

Vinner er den/de som finner alle postene på kortest mulig tid.

Variasjon:
Det kan legges inn faglige spørsmål på hver post, der svaret til slutt blir et aktuelt ord.

Løpende elg

Løpende elg er inspirert av Tor Heiestads gull i OL i 1988 på løpende villsvin. Du kan bruke gymsalen for å gjennomføre aktiviteten, men den er også fin å gjennomføre ute.

Utstyr:
10 til 15 softballer
Kjegler til å merke opp banen.

Gjennomføring:
Elevene deles i 2 lag.

Ett lag stiller seg bak kortlinjen på den ene siden, og det andre laget stiller seg på hver sin side av langsiden med softballer.

Så handler det om å løpe flest lengder fram og tilbake over banen uten å bli truffet av det andre laget.

Reglene er enkle: Blir du truffet, er du ute.

Bak kortlinja på hver side er du fri, men løperne får ikke starte på neste lengde før alle er over. En lengde teller ett poeng.

Når alle på laget er truffet, teller du opp hvor mange poeng laget fikk, deretter er det andre lagets tur.

Kjør 2-3 runder pr. lag.

Laget med flest lengder vinner.

Video:

 

Bilder:

  

Elefantstikk

Elefantstikk kalles også stikkball eller dansk stikkball, der alle spiller mot alle. Elefantstikk gir mye fart, og kan arrangeres både inne og ute.

Utstyr:
1 til 3 softballer
Kjegler til å merke opp banen.

Gjennomføring:
Alle spiller mot alle i Elefantstikk. Den som har ballen skal prøve å treffe andre elever.

Den som blir truffet, må gå ut av området.

Man blir med i spillet igjen når den som traff deg blir tatt. Den som blir truffet må derfor huske hvilken elev som skjøt.

Hvis ballen går ut av spillområdet, kan de som står utenfor området kaste den inn igjen i spilleområdet. I tillegg roper man hvem man vil skal bli truffet, og da MÅ den som får ballen skyte etter denne spilleren.

Du kan gå tre skritt med ballen i hendene.

Hvis en elev tar ballen i fast grep uten at den er i bakken, regnes dette som treff av den spilleren som kastet ballen.

Video:

Bilder:

Tunnellball

Tunnelball er en gammel klassiker og en enkel lek med høy intensitet og spenning, som er lett å sette i gang. 

Utstyr:
1 ball til hvert lag

Gjennomføring:
Tunnelball er en gammel klassiker og en enkel lek med høy intensitet og spenning, som er lett å sette i gang.

Det eneste du trenger er en ball for hvert lag.

Elevene deles inn i to eller flere lag.

Lagene stiller seg på rekke med litt mellomrom.

Målet er å sende ballen gjennom beina på elevene til bakerst mann.

Bakerste elev løper foran og sender ballen gjennom igjen.

Vinneren er det første laget som har rullert alle på laget.

Variasjon:
Denne aktiviteten kan man variere på forskjellige måter.  For eksempel vedat eleven må sende ballen over hodene på hverandre eller til siden.

Du kan også variere hvordan de skal løpe tilbake, enten ved å hoppe over hverandre eller løpe sikksakk mellom hverandre.

Røde flaggan

Røde flaggan er morsom øvelse som skaper mye engasjement og fart. Denne øvelsen trenger god plass og banen kan gjerne være et skogområde eller annet terreng.


Utstyr:

Kjegler for å markere midten av banen
2 flagg og 2 ringer
2 tau eller annen markering av “fengsel”

Gjennomføring:
Det markeres en midtstrek, en “frisone” i en sirkel rundt hvert flagg og en “fengselssone” i hver halvdel. Fengselssonen kan være et markert område, eller for eksempel være et tau som “fangene” må holde i til de blir befridd.

Elevene deles i to lag. Øvelsen er også fin å gjennomføre klasse mot klasse for å gjøre det ekstra engasjerende.

Målet er å stjele flagget fra motstanderen og bringe det over midtstreken på banen, uten å bli tatt av motstanderen.

Man kan  kaste flagget til hverandre for å lure motstanderen, så her gjelder det å samarbeide og være lur for å fange motstanderens flagg og samtidig beskytte eget flagg.

Man kan “tas” så snart man kommer over på motstanderens banehalvdel, men ikke i “frisonen” rundt flagget.

Blir eleven tatt, må eleven i fengselsområdet på motstanderens banehalvdel. Fangene blir fri om en medspiller berører dem. Fangene kan danne en rekke for å nå en medspiller. Da blir alle fri om én blir befridd.

Du kan enten spille med en gitt tid eller førstemann til en viss sum eller førstemann til å ta flagget.

Matematikkmix

I matematikkmix får elevene testet både kondisjon og konsentrasjon ved å løse matteoppgaver.  Dette er en engasjerende øvelse hvor det ikke nødvendigvis er de raskeste som vinner. 


Utstyr til hvert lag:

2 terninger
1 plate til å skrive på
1 penn/tusj


Gjennomføring:

Elevene deles inn i grupper på 4 til 6 personer og plasseres på sidelinjen.

Hvert lag får en plate/tavle eller ark til å løse oppgavene på og to terninger.

Øvelsen kan gjøres inne eller ute, hvor du plasserer elevene med en avstand på 10 til 15 meter til terninger og ark.

To på hvert lag kan løpe om gangen.

Oppgaven går ut på å trille terningene og multipliserer tallene man får. Svaret skriver man opp på arket.

Når elevene kommer tilbake, starter neste par.

De triller terning slik som paret før dem, og multipliserer tallene de får. I tillegg skal de  addere sitt svar med det forrige.

Slik holder de på til laget har nådd en angitt sum. For eksempel 1000.

Variasjon:
Du kan variere aktiviteten ved at lagene også må regne seg tilbake til null fra en angitt sum eller leke med både multiplikasjon, addisjon og subtraksjon.

     

Friskee

Friskee eller Frisbee ultimate er en null-kontakt lek som er en morsom øvelse i samarbeid og sansemotorikk. 

Utstyr:
1-2 frisbee
Kjegler til bane
Vester til lagene

Gjennomføring:
Du trenger en eller flere frisbee’er og en oppmerket bane med to målsoner.

Banen bør være av god størrelse og ha oppmerkede felt i hver ende som danner lagets målsone. Elevene deles inn i to lag og trekker om hvem som starter med frisbee’en.

Målet er å sende frisbee’en innad i laget og samle poeng hver gang man mottar frisbee’en inne i motstanderens målsone. Spillerne kan ta tre skritt  når de har frisbee’en, men det er ikke lov å bruke disse for å transportere frisbee´n inn i målfeltet.

Laget mister frisbee’en om den går i bakken eller om noen på det andre laget fanger den i luften. Så her gjelder det å jobbe godt sammen.

Går frisbee’en over sidelinjene kan spilleren på det motsatte laget hente den og starte ved linjen.

Når et av lagene får poeng, starter det andre laget med frisbee’en. Spillet kan avgrenses på tid eller at man spiller førstemann til en viss poengsum.


Variasjon:

Intensiteten kan økes ved å innføre flere frisbee’er eller at alle kan ta frisbeen om den faller i bakken.

Dette spillet kan også tilpasses bevegelseshemmede ved å plassere dem som angripere eller forsvarere i målsonene.

 

Scrabble

Scrabble er en fin og morsom aktivitet som får pulsen litt opp i løpet av 30 minutter med Fysak. I tillegg er det en fin aktivitet for å lure inn litt faglig innhold.

Utstyr:
Bokstavbrett (vedlegg) og -kasser
Laminert underlag til hvert lag, til å legge bokstavene på.
Last ned her

Gjennomføring:
Elevene deles i 3-4 grupper. Hver gruppe får hvert sitt spillebrett og boks med bokstaver.

Bokstavboksen og brettet blir plassert med 15-20 meters avstand.

En og en elev skal løpe fram for å hente bokstaver i boksen. Det er kun lov å ta med seg en bokstav om gangen.

Ordene må «flettes» inn i hverandre som man gjør i tradisjonell Scrabble.

Det beste er å bestemme en tid for hver runde.

For eksempel 5 minutter

Laget som lager flest ulike ord vinner Scrabble.


Mulighet for å forandre aktiviteten:

Reglene for hvem som vinner kan varieres. For eksempel at laget med flest ord vinner. Du kan også gi bonus for lengde på ordene. Eller at laget med det lengste ordet vinner.

Du kan også variere reglene for ord som skal flettes. Det kan for eksempel være gloser til pensum, substantiv, verb, eller engelske ord.

Du kan også legge inn bonus for ekstra lange ord. Kanskje kan laget som lager et ord på 8 bokstaver vinne? Her er det kun kreativiteten som begrenser!


Vedlegg:
Bokstavbrett


Video:


Bilder:

Kjeglekamp

Kjeglekamp er et enkelt spill som garanterer høy puls og mye aktivitet, og kan gjennomføres på et avgrenset område, for eksempel i gymsalen eller på fotballbanen.


Utstyr:

En ball
8 til 10 kjegler
Vester til lagene

Gjennomføring:

Elevene deles inn i 2 lag. Hvert lag skal forsvare sitt «hjemmeområde», hvor det er satt opp 4 til 5 kjegler.

Målet er å «stjele» kjegler fra det andre laget, noe man gjør ved å skyte kjeglene ned med ballen.

Avtal før start om det skal være lov å skyte ned flere kjegler om gangen, og om det er en viss avstand man må skyte fra.

Som i håndball, er regelen at spilleren bare kan ta tre skritt med ballen uten å sprette den.

Når en spiller skyter ned en kjegle, skal kjeglen fraktes så fort som mulig tilbake til eget område og settes sammen med lagets egne kjegler. Hvis spilleren som frakter kjeglen tilbake blir truffet av ballen, må han sette kjeglen tilbake hos motstanderen.

Laget som til slutt har alle kjeglene er vinnere av kjeglekampen.

 

Mulighet for å forandre aktiviteten:

Du kan variere aktiviteten ved å dele opp i flere lag eller tilføre flere baller.

Det er også mulig å velge å bruke fotballregler eller regler for amerikansk fotball for spillet.


Video:


 

Bilder:

Stratego

Stratego er en veldig morsom aktivitet som trener strategisk tenkning og kommunikasjon. Taktikk og samarbeid er veldig viktig i denne aktiviteten. 

Utstyr:
1 kortstokk
Kjegler el. for å merke frisoner

 

Gjennomføring:

Elevene deles inn i to lag. Hvert lag får halvparten av kortstokken. Det ene laget spiller med de røde kortene og det andre med de svarte.

Målet for spillet er å få tak i alle kortene til motstanderen. Lagene velger seg en strateg som vil være hjernen i spillet. Strategene plasserer seg i hver sine frisone og deler ut kort til medspillerne sine som i sin tur må berøre en motspiller.

Da må de vise kortene sine, og den som har høyest kort vinner motstanderen sitt kort. Taperen må da tilbake for å få nytt kort. Vinneren leverer motstanders kort til sin strateg.

Har kortene like høy verdi, bytter begge kort og må tilbake for å få nytt.

  • Hvert lag har 23 kort.
  • Et ess, en treer og en toer blir tatt ut av bunken.
  • Esset er høyeste kort.
  • Treeren er det eneste kortet som kan ta ut et ess men taper samtidig for alle andre kort enn to.
  • Toer-kortet er det svakeste kortet og er ofte det siste som blir delt ut.
  • Spillet er ferdig om det ene laget har fått tak i motstanderens toer.

Det blir viktig å kommunisere med strategen om hvilke kort som er tatt og tapt, samt hvem som har hvilke kort, slik at spillerne og strategen vet hvem som kan ta hvem.

Det er ikke lov å løpe rundt uten kort.  I basen er man fri, men kan kun være der i 30 sekunder. Løper man ut av frisonen kan man ikke løpe inn igjen uten å ha mistet eller vunnet et kort.