FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler.

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

«Hvor mye snørr er lov?»

1.»Vanlig», lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

 

2.Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.

 

3.Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

 

3.Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

 

4.Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.

 

5.Ved feber skal man alltid være hjemme.

 

 

Les mer på:

https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#naar-du-har-akutt-luftveisinfeksjon

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand.

Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Hold barnet hjemme 2-3 dager for å se an om det er rask bedring som ved en vanlig forkjølelse. Barn som raskt er i fin form igjen kan dra tilbake til skolen når man har sett an tilstanden et par dager. Det gjelder også om det fortsatt er litt snørr i nesen eller enkelte host.

 

Når bør barn testes for Covid19?

Dersom symptomene vedvarer, eller de voksne også blir syke, bør man kontakte helsevesenet for testing. De voksne skal testes først.

Til foreldre/foresatte i forbindelse med skoleåpning for 7.- 10.trinn

Regjeringen har åpnet for gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn, fra uke 20. Smittevernregler krever fortsatt en meters avstand og dette betyr at skolene vil måtte organisere seg noe ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme.

 

Organisering av uke 20 ved SLUS

Mandag: Planleggingsdag for lærerne

Tirsdag: 10.trinn + 9.trinn (skole), 8.trinn (hjemmeskole)

Onsdag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Torsdag: 10.trinn + 8.trinn (skole) 9.trinn (hjemmeskole)

Fredag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Opplegget for første uka blir evaluert senest torsdag, og opplegg for neste uke blir bestemt torsdag

 

 

Det er trygt for barn og unge å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig
  • være ekstra mye ute med elevene
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Elever som har symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen, dette gjelder også milde symptomer.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis en elev blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Eleven må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene skal vaske hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.

 

Lykke til og velkommen tilbake til skolen J

 

Informasjon på andre språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

Til elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere!

Takk for meg!

40 års arbeid i Søndre Land er over.

Jeg vil takke for en flott reise sammen med bygdas praktfulle ungdommer, foreldre og ansatte knyttet til Søndre Land Ungdomsskole som har vært arbeidsplassen min de siste 18 årene.

Det har vært givende å gå på jobb takket være et godt arbeidsmiljø, en super elevflokk ,  engasjerte foreldre og dyktige ansatte.

Derfor er det rart å forlate en skole uten elever og ansatte rundt seg. En tom kantine uten liv og røre og stengte klasserom. Det er i midlertid det minste i den situasjon verden står oppe i.

Det blir ingen eksamen i år. Men landet er oppe i en stor eksamen som vi håper at landet består.

Denne eksamen handler om å forhindre at sårbare barn eller eldre mennesker blir syke  eller  i verste fall mister livet.

Takk for at dere hjelper til med dette.

Den handler om hverdagsmennesker som jobber hardt for å holde landet i gang.

De er våre helter nå.

Dette kan vi kun greie «Sammen, sammen og atter sammen»

Når skolen er tilbake til mer normale tilstander vil jeg komme en tur slik at jeg får sagt farvel til dere elever og alle ansatte tilknyttet skolen.

Det lover jeg.

Jeg har vært stolt over å jobbe ved Søndre Land Ungdomsskole.

Så til dere alle: Ta vare på hverandre, samholdet, fellesskapet og de gode minnene.

Ta godt i mot Tony Tøftum som ny rektor.

Lykke til videre og tusen takk for alle hyggelige hilsener jeg har fått!

 For alltid sammen med dere som har hatt en så stor plass i livet mitt.

 

Knut Solhaug

Rektor (og snart pensjonist)

Til elever og foreldre ved Søndre Land Ungdomsskole

Vi er med i en nasjonal dugnad for å forhindre at mennesker blir alvorlig syke.

Takk for at dere bidrar til dette.

Skolens personale jobber nå med planer for at alle skal ha noe å gjøre i dagene framover.

Ukeplaner for alle trinn er lagt ut på skolens hjemmeside.

Kontaktlærere har opprettet kontakt på diverse nettforum med sine elever.

Miljøterapeut Frode Kleven er på jobb i hele perioden, og kan kontaktes på telefon eller messenger.

Vi ønsker at elevene opprettholder normal døgnrytme og legger inn fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

Skolens sentralbord er åpent, og skolen er også åpen dersom noen trenger å hente bøker eller PC.

Når det gjelder generell info vises til Søndre Land Kommune sin hjemmeside.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom dere lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

Knut Solhaug

Rektor

Tiltak på skolen i forhold til koronaviruset

Følgende tiltak er i igangsatt ved skolen f.o.m. 12.03: 

  • Gymsal, svømmehall og dusjanlegg stengt. Kun uteaktiviteter eller teoretisk kroppsøving
  • Ingen matlaging på skolen. Elever må ha med matpakke. Drikke kan kjøpes
  • Elever sitter en og en i klasserommet.
  • Foreldremøter og fellessamlinger på trinn går ut.

Henviser forøvrig til kommunenes hjemmeside for oppdatert informasjon.

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/informasjon-om-koronavirus/