Plan for uke 23-25

Søndre Land ungdomsskole våren 2020

Uke 23

  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Mandag 2.pinsedag 2.pinsedag 2.pinsedag
Tirsdag Skole Skole FRI!
Onsdag Skole Skole Trafikalt GK + valgfag
Torsdag Skole Skole Trafikalt GK + valgfag
Fredag Skole Skole

 

 

Trafikalt GK + valgfag

 

Uke 24

  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Mandag Valgfag FRI!
Tirsdag Valgfag FRI!
Onsdag Valgfag FRI!
Torsdag Valgfag FRI!
Fredag FRI! FRI! Skole

(Bokinnlevering, vask etc)

 

Uke 25

  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Mandag FRI! FRI! FRI!
Tirsdag Skole Skole En dag med kanotur

+ en kveld avslutning

Onsdag Skole Skole
Torsdag Skole Skole
Fredag Skole Skole FRI!

 

Mandag 15.juni får vi besøk av nye 8.klassinger (09.00-10.30).

 

Til foreldre/foresatte i forbindelse med skoleåpning for 7.- 10.trinn

Regjeringen har åpnet for gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn, fra uke 20. Smittevernregler krever fortsatt en meters avstand og dette betyr at skolene vil måtte organisere seg noe ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme.

 

Organisering av uke 20 ved SLUS

Mandag: Planleggingsdag for lærerne

Tirsdag: 10.trinn + 9.trinn (skole), 8.trinn (hjemmeskole)

Onsdag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Torsdag: 10.trinn + 8.trinn (skole) 9.trinn (hjemmeskole)

Fredag: 8.trinn + 9.trinn (skole), 10.trinn (hjemmeskole, terminprøve)

Opplegget for første uka blir evaluert senest torsdag, og opplegg for neste uke blir bestemt torsdag

 

 

Det er trygt for barn og unge å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig
 • være ekstra mye ute med elevene
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Elever som har symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen, dette gjelder også milde symptomer.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Hvis en elev blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Eleven må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene skal vaske hendene før de kommer på skolen, og med en gang de kommer hjem. 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen.

 

Lykke til og velkommen tilbake til skolen J

 

Informasjon på andre språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

Til elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere!

Takk for meg!

40 års arbeid i Søndre Land er over.

Jeg vil takke for en flott reise sammen med bygdas praktfulle ungdommer, foreldre og ansatte knyttet til Søndre Land Ungdomsskole som har vært arbeidsplassen min de siste 18 årene.

Det har vært givende å gå på jobb takket være et godt arbeidsmiljø, en super elevflokk ,  engasjerte foreldre og dyktige ansatte.

Derfor er det rart å forlate en skole uten elever og ansatte rundt seg. En tom kantine uten liv og røre og stengte klasserom. Det er i midlertid det minste i den situasjon verden står oppe i.

Det blir ingen eksamen i år. Men landet er oppe i en stor eksamen som vi håper at landet består.

Denne eksamen handler om å forhindre at sårbare barn eller eldre mennesker blir syke  eller  i verste fall mister livet.

Takk for at dere hjelper til med dette.

Den handler om hverdagsmennesker som jobber hardt for å holde landet i gang.

De er våre helter nå.

Dette kan vi kun greie «Sammen, sammen og atter sammen»

Når skolen er tilbake til mer normale tilstander vil jeg komme en tur slik at jeg får sagt farvel til dere elever og alle ansatte tilknyttet skolen.

Det lover jeg.

Jeg har vært stolt over å jobbe ved Søndre Land Ungdomsskole.

Så til dere alle: Ta vare på hverandre, samholdet, fellesskapet og de gode minnene.

Ta godt i mot Tony Tøftum som ny rektor.

Lykke til videre og tusen takk for alle hyggelige hilsener jeg har fått!

 For alltid sammen med dere som har hatt en så stor plass i livet mitt.

 

Knut Solhaug

Rektor (og snart pensjonist)

Til elever og foreldre ved Søndre Land Ungdomsskole

Vi er med i en nasjonal dugnad for å forhindre at mennesker blir alvorlig syke.

Takk for at dere bidrar til dette.

Skolens personale jobber nå med planer for at alle skal ha noe å gjøre i dagene framover.

Ukeplaner for alle trinn er lagt ut på skolens hjemmeside.

Kontaktlærere har opprettet kontakt på diverse nettforum med sine elever.

Miljøterapeut Frode Kleven er på jobb i hele perioden, og kan kontaktes på telefon eller messenger.

Vi ønsker at elevene opprettholder normal døgnrytme og legger inn fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

Skolens sentralbord er åpent, og skolen er også åpen dersom noen trenger å hente bøker eller PC.

Når det gjelder generell info vises til Søndre Land Kommune sin hjemmeside.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom dere lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

Knut Solhaug

Rektor

Tiltak på skolen i forhold til koronaviruset

Følgende tiltak er i igangsatt ved skolen f.o.m. 12.03: 

 • Gymsal, svømmehall og dusjanlegg stengt. Kun uteaktiviteter eller teoretisk kroppsøving
 • Ingen matlaging på skolen. Elever må ha med matpakke. Drikke kan kjøpes
 • Elever sitter en og en i klasserommet.
 • Foreldremøter og fellessamlinger på trinn går ut.

Henviser forøvrig til kommunenes hjemmeside for oppdatert informasjon.

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/informasjon-om-koronavirus/

 

 

Coronavirus infoskriv rettet til skoler og barnehager – personale og brukere

Råd til personale og foreldre med barn i skoler og barnehager vedrørende situasjonen med coronavirus covid-19

Vinterferien er slutt og det er stilt mange spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg til smittevernet rundt det nye coronaviruset.

 1. Skolebarn og ansatte i skolen som har vært på reise og/eller har oppholdt seg i områder som har «vedvarende spredning» av coronavirus*, bør drøfte med fastlegen eller kommuneoverlegen om de skal holde seg hjemme i en periode på opp til 14 dager.

Fastleger og kommuneoverlegen vi ha en lav terskel for å anbefale hjemmekontor/sykmelding/fravær for ansatte og barn i denne gruppen.

 1. Dersom man har vært på reise og/eller har oppholdt seg i andre områder, kan man gå på skolen som normalt, da man anser corona-smitte å være uaktuelt
 2. Om du har vært på reise eller ikke:
  Følg generelle smittevernråd mht de som har/fårluftveissymptomer som hoste, feber, snue,  innbærer det en vurdering om  personell eller barn bør være hjemme, for ikke å smitte andre med de  virus som da  florerer i  nærområdene våre fra før:  forkjølelse, influensa –  ( dvs alt annet enn coronavirus.)
 3. God håndhygiene og hostehygiene er det beste forebyggende tiltak for alle og bør gjennomføres ofte. Utfør alltid håndvask/-desinfeksjon etter kontakt med smitte-potensiale (hoste, snyting, toalettbesøk o.l.).
 4. Testing for corona-viruset utføres i dag KUN på de som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon innen 14 dager etter en  potensiell corona-smitteeksponering. Det kan gjøres unntak for smitteoppsporing av nærkontakter til bekreftet covid smittet. (kfr Ullevål)
 5. NB: Coronavirus synes å være lite farlig for barn. I følge smittevernmyndighetene er bare 1 % av de syke under 10 år gamle og 1 % er i alderen 10-19 år.
  Og det foreligger ingen offisielle opplysninger om at barn har dødd av viruset.

* Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.

Likelydende beskjed er utarbeidet av  kommunelegene i regionen, og distribueres til de respektive kommuner.  For de som har spørsmål  mht egen person, eller  tjeneste,  og man ikke finner svar på de etter hvert  omfattende og gode informasjonssider på  Folkehelseinsituttet,  www.fhi.no , så  kontakt fastlegen eller kommuneoverlegen  Jens Mørch  på epost jens.morch@sondre-land.kommune.noalternativt jens.moerch@vestre-toten.kommune.no , eller SMS /telefon  91375403.

Raufoss/Hov  02.03.20

Dr. Jens A. Mørch
Kommuenoverlege Vestre Toten og Søndre Land.

Bilder fra storprosjektet «Grease»

Fire intense dager med jobbing, ga to forrykende show den femte dagen. «Grease» var årets oppsetning og 10. klasse leverte til terningkast seks!

Se bilder fra forestillingene her

Høstens vakreste eventyr – idrettsdagen ved SLUS

Høstens vakreste eventyr på SLUS er etter manges mening idrettsdagen før høstferien.

Årets idrettsdag startet i strålende vær med elevenes valgte aktiviteter slik som friidrett, skyting, sykling, svømming, miniton, orientering og frisbeegolf.

Etter lunsj deltok elever og voksne på stafetten og idrettsdagen ble avsluttet i hallen med volleyballkamp og basketballkamp, mellom lærere og elever.

Her er noen glimt fra dagen.