Bilder fra skoleidrettsdagen 21.09

Bilder fra ASAK-konferansen

Søndre Land og SLUS var vertskap for den store ASAK-konferansen. Se bildene her

Mye medieomtale

I forbindelse med Fysak-konferansen har det blitt laget flere mediesaker om Søndre Land ungdomsskole!

Les mer

Dugnad

Sammen med tre kjernekarer fra Søndre Land Frivillighet arbeidet elever fra 10- trinn arbeidslivsfag med å sette opp drivhus uke 36. Arbeidet ble dessverre forsinket i vår på grunn av leveringsproblemer. Nå er vi i alle fall godt i rute med å være klare til neste vår!

Ut over høsten får vi nå god tid til å innrede drivhuset, kanskje kan vi få til et veksthuskurs og invitere frivillige som kan tenke oss å delta i driften

I uke 41 håper vi å ta opp poteter på tirsdag. Da håper vi å få med noen erfarne gjester som kan fortelle litt om potetopptaking, lagring og bruk av poteter.

      

Åpen FYSAK-konferanse

Åpen FYSAK-konferanse
Torsdag 21.09 kl. 18.00
Kinosalen, Rådhuset Søndre Land

Kl. 18.00 Åpning, kulturinnslag. Konferansier Jens Mørch

Kl. 18.05 Frivilligsentralen /kulturetaten
Sommertilbud for unge

Kl. 18.20 ASAK i Oppland v/Stian Hauge, Fylkesmannen i Oppland.
Fysisk aktivitet på ungdomstrinnet v/ Reinsvoll, Vardal og Søndre Land ungdomsskoler. Intervju med ungdom og lærere.

Kl. 19.10 Presentasjon av tiltakskort og film

Kl. 19.15 PAUSE

Kl. 19.35 Samuel Massie fra Andøyekspedisjonen

Kl. 20.45 Fairytales underholder

Kl. 21.00 Avslutning Gratis adgang

http://bessheim.no/turtips/

går turen til Jotunheimen for tiende trinn. Tre dager på tur skal vi dyrke fellesskapet siste skoleår. Gjennom fjellturer henter erfaringer vi ikke kan få i klasserommet. Geologi, økologi, kulturhistorie, friluftsliv, samhold og utfordringer vi løser underveis er stikkord. Bessheim er vår samarbeidspartner, og vi ser fram til et godt opphold i hyttene. For de som er nysgjerrige på stedet, kikk på lenken for å lære mer.

http://bessheim.no/turtips/

 

 

Høstens grøde

Skolekjøkkenhagen har klart seg fint takket «godt vær» og litt stell. Noen frivillige har bidratt med vanning.

Niendetrinn har prøvesmakt på avlingen og høstet squash erter, solbær, rips og månedsjordbær. Det blir mer å høste ut over av flere slag. Elevene på kjøkkengruppa fikk erfaring med å høste, renske og ta vare på sortene. Nå ser elevene at tid vi investerte i mai – juni, gir sin lønn.    (Foto Henrik Engebakken)

Velkommen til nytt skoleår!

Skolen starter opp igjen mandag 21. august kl.09.00.
Vi ønsker alle elever og foreldre vel møtt til et nytt skoleår.
Spesielt velkommen til nye 8.klassinger.
Skolen ønsker å utvikle seg videre . Det gjør vi best gjennom et godt samarbeid. Vi sier ja til læring, trivsel og aktivitet og et klart og tydelig nei til mobbing.
Fysak-profilen ønsker vi å utvikle videre, og vi blir vertskap for en stor konferanse 20.09 og 21.09.Det gleder vi oss til.

God sommer

Vi ønsker alle en god sommer!
1. skoledag etter ferien er 21.08

Valgfag for 8. og 9. trinn på Søndre Land Ungdomsskole

Valgfag for 8. og 9. trinn på Søndre Land Ungdomsskole
Presenterer
Elevbedriftsmesse!
I kantina på SLUS
Tirsdag 20. juni kl 11.00
Stands!
Salg av varer!
Kåring av beste bedrift, logo
og stand!

Sal og scenes Sommershow!
Se hva vi har jobbet med
over 8 valgfagdager
Tirsdag 20.juni
klokken 13.00
i gymsalen SLUS

Velkommen!