FAU / SMU

FAU er forkortelse fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

SMU er forkortelse for Skolemiljøutvalget, som skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

FAU 2020-21

Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er forkortelse fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU 2020 – 2021:

Leder: Ingelill Vangen

Nestleder: Linn Monica Røbergshagen

Sekretær: Monika Engelund

Representant i Samarbeidsutvalget:

Referater

SMU 2020-21

Skolemiljøutvalget

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.

SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

SMU 2020- 2021:

Leder:
Nestleder:
Rektor er sekretær for utvalget.

Referater