Gåtur

Gåtur er en av de beste FYSAK-aktivitetene vi har på SLUS. Her «treffer» vi ALLE med det viktigste ved FYSAK på SLUS: Fysisk aktivitet og litt økt puls.

Vi har tre ulike turmål i våre gåturer, og alle elever går tur minst en gang hver uke. Turene tar en FYSAK (30 minutter) hvis man går i normalt tempo.

Utstyr:

Ingenting.

Tur mot nord:

Elevene går nordover fra skolen  og bort til inngangen til kontoret på Skeidar. Der snur man og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Tur mot sør:

Elevene går sørover fra skolen  mot Fall. På toppen av Sliperilinna snur man og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Tur mot øst:

Elevene går østover fra skolen mot Hov syd. Ved Sørhågavegen snur elevene og går tilbake til skolen.

Lengde:

Kart m/rute kommer.

Fjordtur:

Vår flott beliggenhet ved Norges fjerde største innsjø, gjør at vi tar med oss elevene ned til Randsfjorden. Turen må kombineres med en aktivitet.

 

Mulighet for å forandre aktiviteten:

 

Legge inn ulike oppgaver underveis (telling av trafikkskilt, biler etc.)