Orientering

Orientering er en fin aktivitet som kombinerer pulsøkning og trening i bruk av kart. Krever noe forberedelse ved at det må henges ut poster på forhånd.

Utstyr:
Kart over område
Poster, evt med tang
Postskjema
Blyanter

Gjennomføring:
Orientering krever noe forberedelse ved at det må henges ut poster på forhånd, samt utarbeides oppgaver som skal løses.

Løypa kan gås/ løpes som ei vanlig rundløype der alle postene er tegnet inn på samme kart. Alle alle postene besøkes før elevene kommer tilbake til lærer.

På postene skal elevene klippe (med O-tang) eller skrive opp kode eller svar på oppgave.

Det er lurt å la elevene begynne med ulike poster, for å unngå at elevene bare følger etter de første som starter.

Eventuelt kan elevene (individuelt eller parvis) få kart påtegnet én post av gangen. Når denne er funnet og det er klippet eller løst oppgave, går/løper de tilbake til lærer og får kart med ny post.

Vinner er den/de som finner alle postene på kortest mulig tid.

Variasjon:
Det kan legges inn faglige spørsmål på hver post, der svaret til slutt blir et aktuelt ord.