Scrabble

Scrabble er en fin og morsom aktivitet som får pulsen litt opp i løpet av 30 minutter med Fysak. I tillegg er det en fin aktivitet for å lure inn litt faglig innhold.

Utstyr:
Bokstavbrett (vedlegg) og -kasser
Laminert underlag til hvert lag, til å legge bokstavene på.
Last ned her

Gjennomføring:
Elevene deles i 3-4 grupper. Hver gruppe får hvert sitt spillebrett og boks med bokstaver.

Bokstavboksen og brettet blir plassert med 15-20 meters avstand.

En og en elev skal løpe fram for å hente bokstaver i boksen. Det er kun lov å ta med seg en bokstav om gangen.

Ordene må «flettes» inn i hverandre som man gjør i tradisjonell Scrabble.

Det beste er å bestemme en tid for hver runde.

For eksempel 5 minutter

Laget som lager flest ulike ord vinner Scrabble.


Mulighet for å forandre aktiviteten:

Reglene for hvem som vinner kan varieres. For eksempel at laget med flest ord vinner. Du kan også gi bonus for lengde på ordene. Eller at laget med det lengste ordet vinner.

Du kan også variere reglene for ord som skal flettes. Det kan for eksempel være gloser til pensum, substantiv, verb, eller engelske ord.

Du kan også legge inn bonus for ekstra lange ord. Kanskje kan laget som lager et ord på 8 bokstaver vinne? Her er det kun kreativiteten som begrenser!


Vedlegg:
Bokstavbrett


Video:


Bilder: