Fysak-skolen

Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land Ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i Søndre Land. Skolen tar imot elever fra Fryal skole, Odnes skole, Vestsida skole og Land Montessoriskole. Skolen har ca 220 elever med tre paralleller på hvert trinn.

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Våre lærere

Uten lærere, ingen skole. Møt våre dyktige og motiverte lærere!

Rådgiver

Søndre Land Ungdomsskole har egen rådgiver som bistår elevene i sine utdanningsvalg.

Søndre Land ungdomsskole

En god arena for læring

Skolen disponerer idrettshall og svømmehall i undervisningen, og har flotte uteområder nær Randsfjorden.

Det er eget nærmiljøanlegg ved skolen. Her er det hockeybane/basketbane, ramp og asfaltert bane for ballspill. Gjennom prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp» har det kommet på plass sanserom, klatrevegg, sandvolleyballbane, kunstgressbane, freesbeegolfbane. Brygge og uteklasserom ferdigstilles skoleåret 2016/2017.

I 2004/2005 ble hele skolen totalrenovert innvendig med blant annet elevkantine og spesialrom for kunst- og håndverk samt naturfagundervisning.

Et aktivt elevråd og skoleidrettslag tar vare på elevmiljøet, og et svært engasjert foreldreutvalg (FAU) står på for å utvikle skolemiljøet.

En aktiv skole

Fysak-skolen

Søndre Land Ungdomsskole har siden 2002 satset aktivt på daglig fysisk aktivitet i skolen og legger til rette for en halvtimes aktivitet hver dag i tillegg til kroppsøving. Det lages 14-dagers planer med diverse aktiviteter i nærområdet. Aktivitetene kan være ballspill, tur, leker, frisbeegolf, aking, styrketrening og andre aktiviteter som er lette å organisere.

Elevene rapportere om økt matlyst, bedre miljø og bedre konsentrasjon spesielt på slutten av dagen.

Skolen har mottatt Folkehelseprisen for dette arbeidet. Skolen  deltar i prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp» og har fått tilskudd til flotte uteanlegg.

Et eget skoleidrettslag organiserer turneringer og skoleidrettsdager.

Satsing på fysisk aktivitet

Turer og naturopplevelser

Som en del av skolens satsing på fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid legger skolen opp til faglige turer knyttet opp mot naturopplevelser. På 9.klassetrinn drar elevene på to-dagers tur med overnatting på Veståsen i Søndre Land. Elevene bærer sin egen oppakning og overnatter under åpen himmel.

I 10.klasse starter skoleåret med en tre-dagers tur i Jotunheimen. Her er Besseggen–tur innlagt på dag to dersom værforholdene tillater det. Begge disse turene har et sterkt faglig preg i tillegg til det sosiale fellesskapet slike turer har. Turene er en obligatorisk del av skolens tilbud.

Den kulturelle skolesekken

Storprosjekt og åpen forestilling

Søndre Land Ungdomsskole deltar i den kulturelle skolesekken. Den lokale produksjonen er et årlig storprosjekt  for 10.klasse-elevene. Her jobbes det intenst ei uke med en musikal eller teateroppsett der alle 10.klassingene  er involvert med i forestillingen som skuespillere, dansere, sangere, bandmedlemmer, kulissemakere, lys og lydmedarbeidere, PR-sjefer og scenearbeidere.

Uka avsluttes med skoleforestilling og åpen forestilling for bygda på kvelden.

Alternativ til språk

Arbeidslivsfag

Skoleåret 2010/2011 startet skolen opp med arbeidslivsfag som et alternativ til språkfag.

Ved vår skole har vi to tilbud innen arbeidslivsfag. Det ene tilbudet er restaurant og matfag med kantinedrift. Det andre tilbudet er rettet mot byggfag og naturbruk. Tilbudet har gjort at vi blant annet kan servere varm mat i kantina tre dager i uka .

Søndre Land Ungdomsskole vil opprettholde tilbudet i tillegg til tilbud om tysk, spansk og engelsk fordypning.