Nyheter

Skoleidrettsdag 22.09.20

Her er noen glimt fra skoleidrettsdagen 22.09.20

FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler.

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være? «Hvor mye snørr er lov?» 1.»Vanlig», lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber […]

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand. Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen. Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er […]

Informasjon Jotunheimen 10. trinn

Info Jotunheimen

Oppstart 9. + 10. trinn

Infobrev til 9-10.klassinger 

Oppstart 8. trinn

Infobrev til 8.klassinger

Skolerute 2020-21

Her kan du finne skolerute for  2020-21

Til foreldre/foresatte i forbindelse med skoleåpning for 7.- 10.trinn

Regjeringen har åpnet for gjenåpning av skolene for 5.-10.trinn, fra uke 20. Smittevernregler krever fortsatt en meters avstand og dette betyr at skolene vil måtte organisere seg noe ulikt ut fra lokale forhold. Elevenes skoledager vil derfor i noen grad fortsatt kunne foregå gjennom fjernundervisning hjemme.   Organisering av uke 20 ved SLUS Mandag: Planleggingsdag […]

Til elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere!

Takk for meg! 40 års arbeid i Søndre Land er over. Jeg vil takke for en flott reise sammen med bygdas praktfulle ungdommer, foreldre og ansatte knyttet til Søndre Land Ungdomsskole som har vært arbeidsplassen min de siste 18 årene. Det har vært givende å gå på jobb takket være et godt arbeidsmiljø, en super […]

Til elever og foreldre ved Søndre Land Ungdomsskole

Vi er med i en nasjonal dugnad for å forhindre at mennesker blir alvorlig syke. Takk for at dere bidrar til dette. Skolens personale jobber nå med planer for at alle skal ha noe å gjøre i dagene framover. Ukeplaner for alle trinn er lagt ut på skolens hjemmeside. Kontaktlærere har opprettet kontakt på diverse […]