Åpning av FV247 – nye busstider fra 01.11

Siden FV247 åpner igjen blir bussrutene litt endret.

Endringen blir egentlig i korte trekk kun at det går tilbake til ruteopplegget som var før vegarbeidet.

For elever ved Smerudvegen og ellers andre elever langs Skjølåsvegen vil bussen komme noe tidligere.

Sjekk Rutetabell med gyldighet fra 01.11.17