Coronavirus infoskriv rettet til skoler og barnehager – personale og brukere

Råd til personale og foreldre med barn i skoler og barnehager vedrørende situasjonen med coronavirus covid-19

Vinterferien er slutt og det er stilt mange spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg til smittevernet rundt det nye coronaviruset.

  1. Skolebarn og ansatte i skolen som har vært på reise og/eller har oppholdt seg i områder som har «vedvarende spredning» av coronavirus*, bør drøfte med fastlegen eller kommuneoverlegen om de skal holde seg hjemme i en periode på opp til 14 dager.

Fastleger og kommuneoverlegen vi ha en lav terskel for å anbefale hjemmekontor/sykmelding/fravær for ansatte og barn i denne gruppen.

  1. Dersom man har vært på reise og/eller har oppholdt seg i andre områder, kan man gå på skolen som normalt, da man anser corona-smitte å være uaktuelt
  2. Om du har vært på reise eller ikke:
    Følg generelle smittevernråd mht de som har/fårluftveissymptomer som hoste, feber, snue,  innbærer det en vurdering om  personell eller barn bør være hjemme, for ikke å smitte andre med de  virus som da  florerer i  nærområdene våre fra før:  forkjølelse, influensa –  ( dvs alt annet enn coronavirus.)
  3. God håndhygiene og hostehygiene er det beste forebyggende tiltak for alle og bør gjennomføres ofte. Utfør alltid håndvask/-desinfeksjon etter kontakt med smitte-potensiale (hoste, snyting, toalettbesøk o.l.).
  4. Testing for corona-viruset utføres i dag KUN på de som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon innen 14 dager etter en  potensiell corona-smitteeksponering. Det kan gjøres unntak for smitteoppsporing av nærkontakter til bekreftet covid smittet. (kfr Ullevål)
  5. NB: Coronavirus synes å være lite farlig for barn. I følge smittevernmyndighetene er bare 1 % av de syke under 10 år gamle og 1 % er i alderen 10-19 år.
    Og det foreligger ingen offisielle opplysninger om at barn har dødd av viruset.

* Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning.

Likelydende beskjed er utarbeidet av  kommunelegene i regionen, og distribueres til de respektive kommuner.  For de som har spørsmål  mht egen person, eller  tjeneste,  og man ikke finner svar på de etter hvert  omfattende og gode informasjonssider på  Folkehelseinsituttet,  www.fhi.no , så  kontakt fastlegen eller kommuneoverlegen  Jens Mørch  på epost jens.morch@sondre-land.kommune.noalternativt jens.moerch@vestre-toten.kommune.no , eller SMS /telefon  91375403.

Raufoss/Hov  02.03.20

Dr. Jens A. Mørch
Kommuenoverlege Vestre Toten og Søndre Land.