Endring i skoleruta

Oppland fylkeskommune har gitt melding om at det dessverre er nødvendig å gjøre endringer i skoleruta for inneværende skoleår.

Fredag 26.mai, som opprinnelig var satt opp som fridag, er gjort om til skoledag. Som erstatning for 26.mai, er 21.desember satt opp som ny fridag. Siste skoledag før jul blir da 20.desember.