FHI har kommet med presiseringer for smittevernråd for barnehager og skoler.

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

«Hvor mye snørr er lov?»

1.»Vanlig», lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

 

2.Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ta kontakt med fastlegekontoret.

 

3.Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

 

3.Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

 

4.Ved negativ test og du føler deg bra, selv om du har restsymptomer som tett nese og lett hoste kan du også gå tilbake på jobb, skole og barnehage dagen etter.

 

5.Ved feber skal man alltid være hjemme.

 

 

Les mer på:

https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/#naar-du-har-akutt-luftveisinfeksjon