Forskning på Fysak

Oppland Arbeiderblad har laget en sak på forskningsprosjektet på SLUS; «Her forskes det på elevene med aktivitetsmåler»


Saken er sakset fra Oppland Arbeiderblad sine nettsider:

Forsker og doktorgradsstipendiat Ingeborg Barth Vedøy er smått imponert over at absolutt alle elevene og foreldrene på åttende trinn på Søndre Land ungdomsskole stiller seg bak hennes forskning.

– Oppmøte på 100 prosent var ikke forventet. Ingen av de andre skolene som er med kommer opp dit, sier hun.

Men så har jo også Søndre Land ungdomsskole meldt seg helt frivillig til å bli forsket på. Det nasjonale prosjektet blir ledet fra Høgskolen i Hedmark og inkluderer fire ungdomsskoler i Hedmark og fem i Hordaland. Jo og Fysakkskolen i Søndre Land da.

– Det er spesielt interessant å ha med Søndre Land, på grunn av hvordan de jobber med fysisk aktivitet, sier Barth Vedøy.

 

Gått med sensor på seg
Forskningsprosjektet er så vidt i gang og skal gå i tre år.

– Det er veldig stort prosjekt i nasjonal sammenheng, sier Barth Vedøy.

Den siste uken har elever ved ungdomsskolen i Søndre Land gått med sensorer på seg som registrerer all aktivitet, både på skolen og hjemme på fritiden.

– De tar den bare av seg om natten og når de dusjer eller svømmer, sier forskeren.

Ved innlevering ble elevene spurt om hva slags aktiviteter de har gjort og annet som kan påvirke resultatene.

–Jeg var syk den første dagen, det var veldig irriterende, sier åttendeklassingen Magnus Hansen, som ville vise en mer aktiv side av seg enn det han klarte.

Han går blant annet på fotball og det gjør også Annie Steen Hovelsrud, som også er med på håndball på fritiden. Begge hadde gledet seg til å være med på prosjektet.

 

Spent på resultatene
– Det er veldig positivt hvordan både elever og foreldre har tatt imot prosjektet, og at alle er med, sier rektor Knut Solhaug.

Forskningsprosjektet skal gå de neste tre årene og følge åttendeklassingene hele skoleløpet på ungdomsskolen.

I tillegg til at de fysiske aktiviteten registreres hvert år består prosjektet av to andre elementer og Søndre Land er også denne eneste skolen som deltar på alle de tre delene.

En gruppe skal undersøke det psykososiale miljøet ved skolen. Dette vil hovedsakelig skje gjennom intervjuer med rektor, lærere og elever. Den siste delen av prosjektet går direkte på kroppsøvingsfaget.

Noen forskere skal være til stede og observere undervisningen og aktivitetene og de skal også intervjue lærere og elever.

– Det skal bli spennende å se om alt det vi har satset på fysisk aktivitet og også andre miljøfaktorer har en målbar affekt hos elevene våre, sier rektoren.

 

Årelang satsing
Skolen er viden kjent for sin banebrytende fysaksatsing og har i flere år blitt brukt som eksempel på hva en kan få til.

Karakterene i januar hvert år i de tre årene skal også brukes i forskningsprosjektet, og alle opplysninger er selvfølgelig anonyme.

– Om det ikke er karakterene vi ser det på så håper vi at vi er med på å gi elevene andre verdier de tar med seg videre, sier Solhaug.

Det er ventet at resultater fra de første målingene vil foreligge til våren.