Byggearbeid gapahuk inspirert av båtform

Fra visjon til virkelighet

PRAMMEN. Mønet spennes opp som en kjøl. Formen er inspirert av en pram, derav navnet.

 

PRAMMEN

Nå er byggearbeidene for vårt uteklasserom i full gang.

Her blir det rom for en hel skoleklasse. I tillegg arbeider vi med brygge og forbedringer i strandsonen. Anlegget har universell utforming.

Området ved Randsfjorden blir en spennende læringsarena i årene som kommer. Plassen kan brukes i mange faglige sammenhenger. Snart får vi nye læreplaner. Bærekraft, livsmestring og  medborgerskap er noen av elementene i forslaget som nå foreligger fra regjeringen.

Vi som bor langs Randsfjorden har et ansvar for å ta vare på denne store innsjøen. Som innbygger er vannflata til berikelse for rekreasjon. Tidligere var fjorden også viktig som næringsvei for fiske og transportåre.

Særlig for unge gutter ser vi at båtlivet er en levende hobby. «Bo-lyst» handler om å fremme kvalitetene i nærmiljøet. Guttene finner seg lettere en plass i lokalsamfunnet, mens jentene i større grad flytte ut for å studere og søke lykken i livet.

Vi får håpe det nye uteanlegget med PRAMMEN kan gi oss innfallsvinkel til undervisning som gir relevant, praktisk opplæring.

Sammenføying bærende tre-konstruksjon

Solid håndverk.