Fysak har blitt en nettressurs

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet var på besøk på SLUS i høst. I etterkant av besøket har de laget en nettressurs på sine egne nettsider.

Søndre Land ungdomsskole har hatt tiltak på fysisk aktivitet (FYSAK) i skolen siden 2002. I 2008 fikk ungdomsskolen Helsedirektoratets aktivitetspris og Fysak skolen ble hedret som Norgesmestre i aktivitet. De har inspirert andre skoler gjennom hvordan de systematisk har satt fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden. Her er alle elever og ansatte involvert­ og alle er fysisk aktive hver dag.  De har et sosialt inkluderende aktivitetstilbud som fører til økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold. Aktivitetstilbudet er sosialt inkluderende og har som mål å få opp pulsen i aktivitetene og gi økt trivsel, bedre konsentrasjon og godt samhold.

Slik presenterer Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Søndre Land ungdomsskole etter høstens besøk.

Hvis du ønsker å lese mer om hva senteret skriver om skolen vår, besøk følgende adresse: http://mhfa.no/ressurser/sondre-land/

slus-fysak