God Jul

Jeg vil takke elever, ansatte og foreldre for samarbeidet høsten 2017. En spesiell takk til alle som har bidratt i skolens rådsorganer.

Det har vært en fin høst ved skolen, ikke minst takket være super elevoppførsel.

Skolen har profilert seg positivt gjennom Fysak, og samtidig blitt årets IA- bedrift i Oppland.

Det er vi stolte av.

Benytter anledningen til å ønske alle ei fredelig jul og et godt nytt år.

Skulle noen ønske å bevege seg litt i jula, er det pr. i dag flott is i Randslunden.

 

Knut Solhaug

Rektor