Hva skal du bli?

Uka før påske var niende trinn på yrkesmesse. Bransjene og de videregående skolene i regionen stilte med instruktører og utstyr for å gi en real smakebit på videregående utdanning og yrkeslivet.

Det var også hyggelig å møte tidligere elever fra SLUS i rollen som instruktører. De er gode rolleforbilder for ungdommene våre. Yrkesmessen hjalp noen til å bli tryggere på sitt valg om et års tid. Vi retter en stor takk til alle som bidrar på INFOTEAM Kallerud for å støtte elevene slik at de både er motivert, men også tar det beste valget for sin utdanning.

Mens elevene deltok på forelesninger eler utprøvende aktiviteter, var lærerne på trinnet på kurs og fikk oppdatert sin kunnskap om alle spennende valgmuligheter og alternativer som eksisterer. Videregående skole i dag er noe helt annet enn da foreldregenerasjonen fullførte sin utdanning. Vi oppfordrer foreldre til å orientere seg https://www.oppland.no/fagomrader/opplaring/opplaring-i-skole/

og særlig hvis det er spesielle behov eller ønsker som krever ekstra planlegging. Vi oppfatter det som skolene er flinke til å finne løsninger.