Informasjon om Ungdataundersøkelsen 2020

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen