Informasjon til foreldre om skolehverdagen ved Slus

Etter att en av våre elever testet positivt på covid-19, har en 10.klasse og tre lærere blitt satt i karantene frem til og med fredag 11.desember.

Disse elevene vil få hjemmeundervisning gjennom Teams.

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen, og et av disse er at de to andre klassene på trinnet vil få hjemmeundervisning i uke 50. Disse elevene er ikke i karantene. Lærere som underviser på 10.trinn, har planlagt godt den undervisningen som eleven skal ha i uke 50. Nærmere informasjon angående dette, blir formidlet til elever og foresatte.

Det er vanlig skole for 8.trinn og 9.trinn kommende uke, og elevene har fått informasjon om dette.

Det er trygt for ungdommen å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

 

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen😊

 

Hov, 4. desember.

 

Mvh

Tony Tøftum,  rektor.