Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Barn skal selvfølgelig holdes hjemme dersom de har sikre tegn på sykdom, f.eks. feber eller nedsatt allmenntilstand.

Dersom barn kun har rennende nese, men ellers er i god allmenntilstand kan de komme på skolen.

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form (nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Hold barnet hjemme 2-3 dager for å se an om det er rask bedring som ved en vanlig forkjølelse. Barn som raskt er i fin form igjen kan dra tilbake til skolen når man har sett an tilstanden et par dager. Det gjelder også om det fortsatt er litt snørr i nesen eller enkelte host.

 

Når bør barn testes for Covid19?

Dersom symptomene vedvarer, eller de voksne også blir syke, bør man kontakte helsevesenet for testing. De voksne skal testes først.