Potetåker

Ved hjelp av gravemaskin har vi nå en åker for dyrking av poteter og andre spennende vekster.

Søndre Land Frivillig sentral har inngått et samarbeid med skolen om å stelle og drifte skolekjøkkenhagen.

I tillegg til åkeren, etablerte vi en bærhage forrige vår og snart bygger vi 10m2 drivhus.

Her blir det mange varierte arbeidsoppdrag for elevene.

Det blir også spennende å være med på å utvikle samarbeidet med frivillige

voksne. Handlingsbåren kunnskapsformidling omkring mat er vel noe av det mest grunnleggende

vi mennesker har bedrevet siden tidenes morgen.

Nye læreplaner i skolen skal løfte begreper som

BÆREKRAFT

LIVSMESTRING

MEDBORGESKAP

blant annet.