Til elever og foreldre ved Søndre Land Ungdomsskole

Vi er med i en nasjonal dugnad for å forhindre at mennesker blir alvorlig syke.

Takk for at dere bidrar til dette.

Skolens personale jobber nå med planer for at alle skal ha noe å gjøre i dagene framover.

Ukeplaner for alle trinn er lagt ut på skolens hjemmeside.

Kontaktlærere har opprettet kontakt på diverse nettforum med sine elever.

Miljøterapeut Frode Kleven er på jobb i hele perioden, og kan kontaktes på telefon eller messenger.

Vi ønsker at elevene opprettholder normal døgnrytme og legger inn fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

Skolens sentralbord er åpent, og skolen er også åpen dersom noen trenger å hente bøker eller PC.

Når det gjelder generell info vises til Søndre Land Kommune sin hjemmeside.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom dere lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

Knut Solhaug

Rektor