Tiltak på skolen i forhold til koronaviruset

Følgende tiltak er i igangsatt ved skolen f.o.m. 12.03: 

  • Gymsal, svømmehall og dusjanlegg stengt. Kun uteaktiviteter eller teoretisk kroppsøving
  • Ingen matlaging på skolen. Elever må ha med matpakke. Drikke kan kjøpes
  • Elever sitter en og en i klasserommet.
  • Foreldremøter og fellessamlinger på trinn går ut.

Henviser forøvrig til kommunenes hjemmeside for oppdatert informasjon.

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/informasjon-om-koronavirus/