VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår ved Søndre Land Ungdomsskole!

Skolen starter igjen mandag 19.august kl.09.00.

Spesielt velkommen til nye elever og ansatte.

I løpet av sommeren det blitt noen skader grunnet oversvømmelse, men takket være god innsats fra vaktmestere, brannvesen og ansatte i bygg – og eiendomsavdelingen, ble skadene svært begrenset og skolen kan ta i bruk alle undervisningsrom.

Det nye parkeringsarealet er nå klart, og det ser ut til å bli bra.

Nye sykkelstativ er montert  ved  idrettshallen, og jeg vil selvsagt oppfordre alle som har rimelig avstand til skolen til å gå eller sykle.

Skolen vil fortsatt holde på Fysak-profilen sin, og vi blir vertskap for en stor konferanse 19.september.

Vel møtt til fortsatt godt samarbeid !

Knut Solhaug

Rektor