Velkommen til nytt skoleår!

Skolen starter opp igjen mandag 21. august kl.09.00.
Vi ønsker alle elever og foreldre vel møtt til et nytt skoleår.
Spesielt velkommen til nye 8.klassinger.
Skolen ønsker å utvikle seg videre . Det gjør vi best gjennom et godt samarbeid. Vi sier ja til læring, trivsel og aktivitet og et klart og tydelig nei til mobbing.
Fysak-profilen ønsker vi å utvikle videre, og vi blir vertskap for en stor konferanse 20.09 og 21.09.Det gleder vi oss til.