Arbeidslivsfag

Søndre Land Ungdomsskole tilbyr både språklige og praktiske tilvalgsfag. Myndighetene mener 50% bør starte på yrkesfag. For disse elevene kan arbeidslivsfag være et godt tilvalg, men det er ikke et krav.

Ved vår skole har vi to tilbud innen arbeidslivsfag. Det ene tilbudet er restaurant- og matfag med kantinedrift som gjør at vi kan selge varm mat i skolekantina. Det andre tilbudet er rettet mot teknikk, byggfag og naturbruk. Arbeidsplasser er Skolekjøkkenhagen, uteområdet «Prammen» og Skoleverkstedet med vekt på trearbeid.

Målet er at elevene står bedre rustet til oppstart i yrkesretta utdanning. Elevene utvikler kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag.Vi har tilbudt arbeidslivsfag siden 2010. Elevene kan komme opp i praktisk/muntlig eksamen.

Ungskogpleie

Tre elever har fullført kurs i ungskogpleie. Kurset ble gjennomført med kyndig instruksjon av Bjørnar Sørbøen. Opplæringen har foregått i arbeidslivsfag. Elevene utfører rydding på skolens område nedenfor Fryal. Slik blir opplæringen til arbeidskraft og til verdiskaping, akkurat slik det foregår på yrkesfag. Nå har gutta kursbevis og kompetanse som trengs i Søndre Land! Kanskje […]

Teknikk – helt grunnleggende

Vi lager en gammeldags ringeklokke. Grunnleggende erfaring med teknologi er ideen med denne oppgaven. Materialkompetanse ved å arbeide med kobber og forme bjelle av mykt kobber, kaldsmi jern til fjærende hammer, bruke tinn til lodding, utnytte egenskapene til gummi, tre, ulike festemidler, vikle spole, koble ledninger og strømkilde. Her knytter vi realfag, muntlige ferdigheter til […]

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet er godt i gang med fagfornyelsen for skolen. SLUS er aktivt inne i utviklingsarbeidet og vår lange erfaring med arbeidslivsfag vil være med å forme den nye læreplanen som kommer i 2019. Her kan du lese mer om utvalgets tanker om faget i denne delen av prosessen. http://udirbloggen.no/tag/arbeidslivsfag/  

Høst i skolekjøkkenhagen

Det er høst i skolekjøkkenhagen. I dag har arbeidslivsfag-elevene jobbet med å lage mat og konservere råvarer. Vi fikk laget saft av bærene som ble plukket i august.  30-40 porsjoner spinatsuppe ble solgt i kantina. Nepe  og rødbet er rensket til senere bruk, like så gresskar. Rognebærgele har også stått på programmet. Fremdeles er det mye igjen i hagen. […]

Dugnad

Sammen med tre kjernekarer fra Søndre Land Frivillighet arbeidet elever fra 10- trinn arbeidslivsfag med å sette opp drivhus uke 36. Arbeidet ble dessverre forsinket i vår på grunn av leveringsproblemer. Nå er vi i alle fall godt i rute med å være klare til neste vår! Ut over høsten får vi nå god tid […]

Høstens grøde

Skolekjøkkenhagen har klart seg fint takket «godt vær» og litt stell. Noen frivillige har bidratt med vanning. Niendetrinn har prøvesmakt på avlingen og høstet squash erter, solbær, rips og månedsjordbær. Det blir mer å høste ut over av flere slag. Elevene på kjøkkengruppa fikk erfaring med å høste, renske og ta vare på sortene. Nå ser […]

Nye fagplaner 2020

Utdanningsdirektoratet har satt ned et utvalg for å arbeide med å peke ut kjernen i det enkelte skolefag. Nye fagplaner skal ligge klare i 2019 for iverksettelse fra skolestart 2020. En viktig oppgave blir å «rydde i fagplaner» og drøfte verdiene som skal ligge til grunn for undervisningen. I forkant av de nye læreplanene, vil […]

PRAMMEN ÅPNET

Onsdag 7. juni åpnet vi uteklasserommet PRAMMEN. Vi takker samarbeidsparter for bidrag økonomisk og praktisk. Nå er det opp til oss å «sjøsette» prosjektet, fylle det med innhold. Ordfører Terje Odden åpnet bygget, etterpå hadde vi en god samtale med gjestene våre der vi fortalte om hvordan vi legger vekt på fysisk og praktisk arbeid. […]

Eksamen

Da er det klart for eksamen for 17 elever i arbeidslivsfag. Vi kjører eksamen med praktisk innslag som følger opp fagets egenart. Lykke til med forberedelser og vi gleder oss til å oppleve hva elevene klarer å prestere.

Smoothie på morgenkvisten

I forbindelse med studier blir man utfordret til så mangt. På mitt studie i mat og helse 2 har eksamen denne våren handlet om entreprenørskap, og mye av tiden min har de siste månedene gått til å planlegge og opprettet en bedrift. Elevene ved SLUS har nesten alle onsdager de siste månedene kunnet forsyne seg […]