En lærer for livet

En god lærer er avgjørende for gode resultater

Ved Søndre Land ungdomsskole finner du engasjerte og dyktige lærere – som hver dag gjør en innsats for å lære bort faglige ferdigheter og sørge for at elevene trives på skolen og får tro på seg selv.

Pedagogisk personale

Jon Arild	Andreassen

Jon Arild Andreassen

Adjunkt
Kari	Bjørlien

Kari Bjørlien

Lektor
Jan Tore	Dreier

Jan Tore Dreier

Adjunkt
Elin Dunker

Elin Dunker

Adjunkt
Bente Elvestuen

Bente Elvestuen

Adjunkt
Line	Embergsrud

Line Embergsrud

Adjunkt
Kjetil	 Folde

Kjetil Folde

Adjunkt
Tommy Halvorsen

Tommy Halvorsen

Adjunkt
Lise Sørhagen Haugen

Lise Sørhagen Haugen

Fagarbeider
Mette Jensen

Mette Jensen

Adjunkt
Svein Jøsendal

Svein Jøsendal

Adjunkt
Frode Kleven

Frode Kleven

Miljøterapeut
Nils Ove Kvitvær

Nils Ove Kvitvær

Adjunkt
Unni Hornslien Leirhol

Unni Hornslien Leirhol

Barnevernspedagog
Håkon Lihagen

Håkon Lihagen

Adjunkt
Mette Bjørnarå Lønstad

Mette Bjørnarå Lønstad

Adjunkt
Shahid Umar Nasir

Shahid Umar Nasir

Assistent
Siv-Birthe Ringen

Siv-Birthe Ringen

Adjunkt
Kenneth Skarås

Kenneth Skarås

Adjunkt
Joakim Slåttsveen

Joakim Slåttsveen

Adjunkt
Linda Slåttum

Linda Slåttum

Adjunkt
Astrid Somdalen

Astrid Somdalen

Adjunkt
Helge Somdalen

Helge Somdalen

Adjunkt
Kerstin Storsveen

Kerstin Storsveen

Lektor
Stine Sveum

Stine Sveum

Adjunkt
Mari Bjerkeengen Sørhagen

Mari Bjerkeengen Sørhagen

Adjunkt
Anette Hage Viermyr

Anette Hage Viermyr

Adjunkt
Kari Volden

Kari Volden

Adjunkt
Peter Lomsdalen

Peter Lomsdalen

Lærer
Simon Sagvold

Simon Sagvold

Lærer
Arne Olav Walbye

Arne Olav Walbye

Adjunkt
Hanne Marie Walbye

Hanne Marie Walbye

Fagarbeider

Administrasjon

Mette Engebakken

Mette Engebakken

Kontorfullmektig
Tor Øyu Haug Kyllingstad

Tor Øyu Haug Kyllingstad

Undervisningsinspektør / Sosiallærer
Knut Solhaug

Knut Solhaug

Rektor