Miljøterapeut

Søndre Land Ungdomsskole har egen miljøterapeut i 100 % stilling, som jobber med trygg oppvekst for alle elever.

Miljøterapeut Frode Kleven jobber med trygg oppvekst for alle elever. Han har ansvar for gutte- og jentegrupper på 8.trinn sammen med helsesøster og andre ressurslærere.

Miljøterapeuten er også med i kommunens tverrfaglige team som skal jobbe med forebyggende tiltak i forbindelse med rus og kriminalitet.

Miljøterapeuten har enkeltsamtaler med elever som trenger det, og følge opp trivselsledere på 10.trinn.

Miljøterapeuten deltar på skolen turer og sørger for gratis havregrøt-frokost til elevene to dager i uka.

Miljøterapeuten har kontor sentralt i elevmiljøet.

Frode Kleven

Frode Kleven

Miljøterapeut