Rådgiver

Søndre Land Ungdomsskole har egen rådgiver som bistår elevene i sine utdanningsvalg.  Rådgiver Nils Ove Kvitvær sørger for at vi har et nært og godt samarbeid med alle videregående skoler som sokner til vår skole.

Høsten i 10.klasse inviteres alle skolene hit til et felles kveldsmøte med foreldre og elever på avgangskullet. Dette har vist seg å være et svært nyttig treff for alle. Rådgiver sørger også for at elevene i 10.klasse kan hospitere på de videregående skolene.

I tillegg til dette samarbeidet, koordinerer rådgiver Pryo-uke og yrkesmesse i 9.klasse.

Alle elever i 10.klasse får tilbud om individuelle samtaler.

Nils Ove Kvitvær

Nils Ove Kvitvær

Rådgiver

Lenker for videre utdanning

Vil bli
Hovedside for videregående opplæring

Skoletest
Interesse og ferdighetstest Brukernavn: sondreland Passord: slus

Lånekassen
Lån og stipend

Utdanning
Oversikt over ulike yrker og utdanning som kreves

Velg riktig
Hjelp til å velge riktig utdanning

Oppland vgs
Videregående skoler i Oppland

Pryo

Her finner du Pryo-kontrakt og liste med arbeidsoppgaver og vurderingsskjema/attest for PRYO-uke.

Last ned arbeidsoppgaver/vurderingsskjema

Last ned PRYO-kontrakt

Hospitering 2017

Elev-PC i videregående skole

Last ned orientering om elev-PC i videregående skole.

Last ned