Skolehelsetjenesten

En vesentlig del av skolehelsetjenestens arbeide består i oppfølging av enkeltelever i samarbeid med hjem og skole.

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til ungdom

Dette er et helsetilbud til ungdom som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Her jobber helsesøster og lege som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt. Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling
Mange unge, kanskje flere enn du tror, sliter i hverdagen. Vi kan snakke om det meste. Vi har ingen fasit på livet, men kan kanskje hjelpe deg et skritt i riktig retning. Hvis det er behov for det, kan vi hjelpe deg med henvisning til andre i hjelpeapparatet.Vi holder til i Helsehuset i Hov, mandag kl 15.00 – 17.00 (Stengt i skolens ferier). Lege er tilstede første mandag hver måned.

Aktuelle temaer kan være:

  • Prevensjonsveiledning
  • Rusmidler
  • Sex
  • Deppa?
  • Kropp
  • Mat
  • Venner
  • Familie
  • Gravid?
  • Seksuelt overførbare infeksjoner

Målgruppe
Ungdom opp til 20 år

Pris
Tilbudet er gratis.

Veiledning – hvordan få utført eller motta tjenesten
Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet
Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Aenean vulputate eleifend tellus.

Skolehelsetjeneste

Taushetsplikt
Helsesøster er underlagt taushetsplikt. Vi vil derfor ikke diskutere helsespørsmål som gjelder enkeltbarn med andre parter uten at foreldre, og ev. barnet, har gitt tillatelse til det. Helsepersonell har opplysningsplikt til barnevernet om forhold som er til alvorlig skade for barnet. Dette betyr at helsepersonell plikter å gi opplysninger om slike forhold selv om foreldrene motsetter seg dette.

Skolehelsetjenesten skal først og fremst arbeide forbyggende i forhold til enkeltelever og skolemiljø.

Vi kan også bidra med undervisning når skolen ønsker det og delta på foreldremøter etter ønske fra foreldre og lærere.

PROGRAM FOR SKOLEHELSETJENESTEN

8. klasse: Individuelle helsesamtaler med alle elevene. Måling av høyde og vekt

9. klasse: Undervisning på Helsestasjon for ungdom. Tema: Seksualitet og prevensjon. 

10. klasse: Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. 

Enkelte elever vil også få individuell oppfølging etter behov.

Lærerne kan komme med ønske om undervisning med helsesøster på klassenivå.

Alle elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesøster som er å treffe på Søndre Land ungdomsskole hver mandag  og 2. hver tirsdag (lik uke) kl. 09-00 – 14.00     Tlf. 61 12 65 60

De andre dagene treffes helsesøster på Hov helsestasjon, tlf. 61 12 65 50