Skolehelsetjenesten

En vesentlig del av skolehelsetjenestens arbeide består i oppfølging av enkeltelever i samarbeid med hjem og skole.

Aenean vulputate eleifend tellus.

Skolehelsetjeneste

Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen

Søndre Land ungdomsskole skole (8.-10. trinn)

 

Kommunen bør sikre at gravide, barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte. Det anbefales at tilbudet er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmede og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (IS-2582).

Barn, ungdom og deres foreldre skal kunne henvende seg uten avtale eller henvisning (drop-in). Barn, ungdom og foreldre kan ta kontakt uten avtale eller henvisning, ved oppmøte (drop-in) og via telefon/SMS.

Skolehelsetjenesten har et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Skolehelsetjenesten deltar i skolens arbeid med å planlegge tiltak på universelt-, gruppe- og individnivå.

Helsesykepleier har et selvstendig og personlig ansvar for å overholde taushetsplikten og opplysningsplikten.

Program for skolehelsetjenesten:

  • 8. trinn; Helsesamtale med helsesykepleier individuelt og helsesykepleier er med som prosessveileder i Trygg Oppvekst program sammen med miljøterapeut i skolen.

Alle ungdom får tilbud om en helsesamtale i skolehelsetjenesten.

Helsesamtalen på 8. trinn bør bidra til å:

  • Fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg
  • Skaffe oversikt over utfordringer hos den enkelte og i elevpopulasjonen ved skolen
  • Vurdere behovet for oppfølgende samtaler eller videre henvisning
  • Styrke brukermedvirkning
  • Helsesamtalen bør gjennomføres samtidig med veiing og måling (ut fra retningslinje).
  • 9. trinn; helsesykepleier er prosessveileder sammen med miljøterapeut i skolen i Trygg Oppvekst program. Jente- og guttegrupper går gjennom 5 temaer (elevene og foreldre får eget infobrev angående dette).

Helsestasjon for ungdom

Alle kommuner skal ha et helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 3 første ledd bokstav b.

Besøket på helsestasjon for ungdom (HFU) bør være et supplement til skolens og skolehelsetjenestens undervisning om seksuell helse ved å:

  • Gi ungdom konkret kjennskap til helsestasjonens beliggenhet, åpningstider og hvilke tilbud som gis der og i andre deler av helsetjenestene, innenfor fysisk og psykisk helse.
  • Supplere annen undervisning om seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), tilgjengelige prevensjonsmidler og bruk av prevensjon.
  • Supplere annen undervisning om hvordan testing, undersøkelser og andre prosedyrer foregår i et konkret miljø (ut fra retningslinje).

HFU Søndre Land kommune

Gratis tilbud til ungdommer fra 13-23 år, hver tirsdag drop- in tid på helsestasjon mellom klokka 15.00-17.00, hver 1. tirsdag i måned er det en lege tilstede. Mobil: 916 49 981

Helsestasjon for ungdom er også på Instagram: hfu_sondre_land_kommune

 

Helsesykepleiere på SLUS er:

Dienne Bjørneng mobil: 916 49 981 (Tirsdager fra klokka 09-15.00 tilstede på skolen)

Inger Lise Iverstuen mobil: 476 18 022 (Mandager fra klokka 09-15.00 fra 2021 tilstede på skolen)